„Законност на строителството” е рубрика, в която ще ви запознаем със законодателството в тази сфера, което е многопластово, сложно и почти неразбираемо за обикновените граждани. Институциите също не го правят по-лесно за разбиране и затова ние от TNS.bg ще ви запознаем с всичко, което трябва да знаете, за законното и незаконното строителство. В нея читателите ни ще намерят полезна информация и съвети за строителни дейности и ремонти. Рубриката се води от инж. Маринела Минкова – консултант по законност на строителството.

Има много строителни дейности, при които не е необходимо да имаме проекти и разрешения. Това са някои видове ремонти вкъщи. Те трябва много ясно да се разграничат от тези, за които са ни необходими строителни книжа.

С последните промени в основния строителен закон – Закона за устройство на територията, вече не е необходимо да имаме разрешение за строеж за остъкляването на тераси и лоджии, но само за остъкляването им. След това те трябва да продължат да се ползват като тераси и лоджии и не може да се приобщават към друго помещение в жилището и да сменят начина за ползване. Ако желаем да ги приобщаваме, то тогава е необходимо изготвяне на проект и издаване на разрешение за строеж.

Жилищните помещения също след ремонта трябва да продължат да се ползват като жилищни, ако искаме да ремонтираме без да изготвяме проекти и разрешение за строеж.

При смяна на подовата настилка, боядисване, освежаване на банята и/или тоалетната, ако не правим промени в инсталациите в жилището, също не са необходими документи.

Ако обаче събаряме стени, има особености. Не могат да се събарят или да се правят отвори в носещи стени. Дали стената е носеща или не, се определя с документи – конструктивно становище, одобрен архитектурен проект на жилището или технически паспорт. При събаряне или правене на отвори в неносещи стени трябва да имаме някой от изброените документи, с които да докажем, че няма да се наруши конструктивната цялост на сградата, в която е жилището ни.

Когато изграждаме допълнително стени в жилището, трябва да го направим въз основа на конструктивно становище, което се изготвя от лицензиран инженер-конструктор,  в което той определя с какви материали ще се изгради стената, дали новата стена няма да увеличи строителните натоварвания и да се наруши цялостната конструкция на сградата.

 

Законното строителство е това, при което не се нарушават законите и наредбите, свързани със строителството. То трябва да се извършва в съответствие с издадените строителни книжа, когато такива са необходими, и с материали от съответното качество.

Незаконното строителство е строителство, чрез което се нарушават строителните норми и законодателството. Това, че едно строителство е незаконно, трябва да се констатира на място от органите, които контролират това – органите на Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/ или общинската/районната администрация.

Инж. Маринела Минкова, TNS.bg