Пловдивската фирма „ВХВ” ООД успя с една обява за работа да се изгаври с хиляди възпитаници на Пловдивския университет, както и целия факултет по „Икономически и социални науки”.

В наглед нормална обява за работа, която е за „специалисти маркетинг и логистика”, е сложена една забележка, която възмути наши читатели, а вероятно и всеки с диплома от въпросния факултет.

Сред изискванията за длъжността е записано, че се иска висше образование, а в скоби е написано „реално”. По долу обаче има една забележка, която изглежда по безумен начин.

/ кандидатите завършили икономически специалности в Пловдивски Университет са краен вариант. Такива кандидати задължително ще минават тест за интелигентност/

Свързахме се и с фирмата, за да попитаме какви са мотивите за тези скоби. Оттам ни обясниха, че  уточнението е на база на опита на фирмата с кадрите от тези факултет.  Отговорът на въпроса защо е нужно да се минава IQ тест бе, че компанията така е преценила.  

Представена по този начин обявата не само, че отрича професионалните компетенции на хиляди икономисти, завършили ПУ, а и  поставя под въпрос интелектуалните им способности.  С други думи тази обява определя възпитаниците на ФИСН не само като некомпетентни, но и като „потенциални” дебили.

Попитахме и служителката, с която говорихме, дали имат наблюдения и емпирични данни от всички университети в България, за да правят подобно заключение, но отговор не ни бе даден.  

Друг интересен казус е къде е завършил своето образование човекът, който е подготвял обявата за работа. Конституцията на България се изучава още в училище, а чл.6 от нея гласи:   

(1) Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права.
(2) Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.

За това предлагаме на собственика на компанията да пусне по един IQ тест на всичките си служители, за всеки случай… А ако резултатите не са задоволителни да сложи още факултети в "черния списък".