Банките предлагат все по-евтини кредити, показват данните на БНБ. Лихвите по потребителските заеми за домакинствата в лева намаляват с 0,35% до 8,26 на сто през април спрямо година по-рано, а по тези в евро – с 0,70 на сто до 3,77%.

Намаление има и при лихвите по ипотеките, които в лева стигат до 3,18%, а при тези в евро – до 2,95%.

Централната банка отчита още, че банките у нас са свили и разходите си по кредитите, за което бяха призовани от БНБ.

Годишният процент на разходите (ГПР) по потребителските заеми спада до 10,13% през април, което е с 0,38 пр. п. по-малко спрямо година по-рано. При левовите ипотеки понижението е с 0,34 пр. п. до 3,53%.

Макар и слабо лихвите по депозитите се покачват през април спрямо март 2019 г.

При левовите спестявания ръстът е с 0,02%, а по тези в евро – с 0,01 на сто.