Конкурс за длъжността „Главен архитект” се проведе вчера в район „Централен”. Двама архитекти се бориха за длъжността – арх. Емил Жечев и арх. Васил Василев. Конкурсът се проведе на два етапа.

Първият етап се състоеше от тест в три варианта с 10 въпроса, като и двамата претенденти за мястото получиха над 30 точки,(необходимият мимимум за успешно издържан тест). Във втория етап комисията проведе с кандидатите интервю, с което бяха оценени по компетентности за ръководните длъжности от Наредбата за оценяване в държавната администрация.

В състава на комисията, според Закона за устройство на територията участваха по един представител на Камарата на архитектите в България, регионална колегия Пловдив – арх. Петко Костадинов и Съюза на архитектите в България, дружество Пловдив – арх. Илко Николов. Председател на конкурсната комисия беше инж. Тошо Пашов – заместник-кмет „Устройство на територията, инвестиционни проекти, техническа инфраструктура и капитално строителство” към район „Централен”.

И двамата кандидати се представиха достойно и показаха висока професионална компетентност, това пролича най-вече в решаване на практическата задача, която беше част от интервюто.

След обработване на резултатите с оценки от всеки член на комисията се получиха следните резултати от интервюто: арх. Емил Жечев – 156 точки,  арх. Васил Василев – 204 точки. Комисията класира на първо място арх. Василев. 

Арх. Васил Дончев Василев е с богат професионален опит. Работил е в отдел архитектура и благоустройство при ОбНС – Пловдив, след това в Център за проектиране и внедряване на СМК-Пловдив, след  спечелен конкурс заема длъжността Главен архитект на Община Хисар. Работил е като архитект – проектант в голяма строителна фирма и от 1999 г. до момента е свободно практикуващ архитект с пълна проектанска правоспособност. В автобиографията му присъства богат списък с проектирани и изградени обекти в България. Член е на Съюза на архитектите в България и Камарата на архитектите в България. 

Още новини четете ТУК

TNS.bg