"Вчера получихме сигнал за изпуснато количество хидравлично вещество. Забентихме реката с цел това количество да не подмине надолу по Марица и създадохме условия да го уловим. Реката беше преградена, като се пропускаха само количества от ниските слоеве на коритото, в които не би трябвало да има фракции на петролни продукти. Имахме хора на всеки един мост в града. Проби се извършваха на всеки час и се извършваше наблюдение. За щастие всички проби бяха отрицателни! Не открихме веществото, което очаквахме! Времето, което подържахме надвишава петкратно времето, за което веществото би трябвало да дойде до нас!", заяви на извънреден брифинг днес гл. инспектор Димитър Бришимов.

Според него вероятно голяма част от хидравличното масло от авариралата машина е останало в нея, а не е изтекло. Изтеклата част най-вероятно се е абсорбирала в рекичката, която води към река Марица, по нейното речно корито (абсорбирала се е в почвата). Водата в Марица не е замърсена.

Припомняме, че Окръжна прокуратура – Пазарджик започва проверка за замърсяването на река Марица. Във вторник вечерта във водите край Пазарджик бяха изпуснати около 600 литра нефтопродукти.

Екоминистерството установи инцидентно изпускане на нефтопродукти от завод за отпадъчни води. Бяха предприети спешни мерки. Започна проверка на Регионалната инспекция по околна среда. „Басейнова дирекция” и МВР- също разследват. Цяла нощ екипи на „Пожарна безопасност” не спряха да се борят със замърсяването.

Прокуратурата започва проверка за замърсяването на река МарицаПо указание на наблюдаващия прокурор срокът за приключването е седемдневен

Цяла нощ пожарникари се бориха със замърсяване на река МарицаНефтените продукти не са опасни за водата, коментират експерти