Министерство на туризма налага глоба на концесионера на плаж „Смокините-север“ заради нарушена цялост на плажната ивица. Неустойката е в размер на 5% от годишното концесионно възнаграждение за 2021г. или сума в размер на 3 856,55 лв.

Припомняме, че вълна от недоволство заля социалните мрежи, след като бяха публикувани снимки на разораната плажна ивица на "Смокини Север". Граждани и активисти бяха убедени, че отново има засегнати и унищожени дюни.

Според концесионера Иван Алексиев обаче се касае за подравняване на предпазните диги и хигиенизация на плажа. Тогава проверката бе възложена от вицепремиера и министър на туризма Марияна Николова.

При извършената проверка на място от служители на институциите е установено, че по цялата си дължина плажната ивица е с нарушена повърхност от следи на верижна техника. В южната част е оформен правоъгълен участък, където повърхността е заравнена – хоризонтална, като са оформени точни и равностоящи очертания на бразди от пясък. Отнетият пясък от този заравнен участък е подравнен във вид на насип, неестествено облегнат върху пясъчните дюни.

Констатирането на неестествено състояние на морския плаж след преминаване на верижна техника представлява неспазване на екологичните норми, свързани с опазване на естествения ландшафт по начин и със средства, недопускащи вредно въздействие, необратими изменения и увреждане.