Педагогически съвет, който да разгледа поведението на тримата ученици, нанесли побоя над учител, няма да бъде свикван днес. Това стана ясно от изявлението на директора на Професионалната селскостопанска гимназия в Садово, където вчера по обед непълнолетни момчета от малцинствен етнос нападнаха учителя по английски Антон Велков.

Шефът на школото Димитър Йорданов коментира пред TrafficNews.bg, че това е първата агресивна проява на въпросните ученици, от които един в 12-ти клас, един в 11-ти и новопостъпил младеж в 8-ми клас, който е бил изгонен от училище в Чешнегирово. До момента единствените им провинения са за неизвинени отсъствия и са получили съответното наказание - спирането на детски надбавки. Педагогическият съвет ще заседава едва след като родителите на децата бъдат оповестени и поканени да присъстват на съвета, който ще реши какви санкции да бъдат наложени.

"Ще бъдат изслушани и децата, ще бъдат проведени беседи с техните родители и чак тогава ще се прецени какво да бъде наказанието. Държа да отбележа, че няма как да бъдат изключени, тъй като има йерархия в санкциите и последователността им, заложена в Закона за предучилищното и училищното образование, трябва да бъде запазена. Така в случая не можем да наложим най-тежкото наказание - изключване. Възможно е да бъдат преместени в друга паралелка, да бъдат наказани със забележка и други", посочи директорът Димитър Йорданов.

От друга страна колега на пострадалия учител по английски, г-н Димитър Узунов посочи, че според него учениците трябва да бъдат изключени. "Считам, че така е редно. Провинението може и да е първо, но е изключително сериозно", посочи учителят по физическо възпитание. Според него обаче проблемът се заключва във факта, че дори изключени децата ще отидат в друго училище без да има фактически последствия. 

Предстои прокуратурата да повдигне обвинения на побойниците, един от които 17-годишния Атанас Георгиев - нанесъл удари с пръчка, които причинили хематом на главата на преподавателя му. 

Очаквайте подробности!