Община Пловдив обявява сесия за набиране на предложения по Компонент 4 „Произведения на пловдивски писатели и важни за града издания“ по Наредбата за финансиране на инициативи в сферата на културата. Предложенията се приемат считано от 1 август до 17:15 часа на 15 август.

По Компонент 4 „Произведения на пловдивски писатели и важни за града издания“ се финансира подготовката до етап „електронна книга в PDF“ на творби в област: художествена литература, литературна критика, литературна история, литературоведско изследване, монография, литературна анкета; историческа литература; краезнание; изкуствознание; културология; други.

Могат да кандидатстват издателства, които представят пловдивски писатели или важни за града издания. Документи за финансиране се приемат от 1 до 15 август  в деловодството на Община Пловдив с кореспондент „Дирекция „Култура и културно наследство“ или по електронен път на адрес: culture@plovdiv.bg  подписани с електронен подпис на кандидатстващото за финансиране юридическо лице.

Повече информация, както и формуляри за кандидатстването могат да бъдат изтеглени от сайта на Община Пловдив  http://www.plovdiv.bg, в раздел „Култура“, в публикацията „Наредба за реда и условията за финансиране на инициативи в сферата на културата, част от Календара на културните събития на Община Пловдив“.