Стотици хиляди левове са били изплатени нерегламентирано под формата на субсидии и компенсации на един от най-големите превозвачи в Пловдив – „Хеброс бус”, показа разследване нa TrafficNews. В поредица от материали показахме нередностите в градския транспорт, както и как от ръководството на Община Пловдив си затварят очите за нарушенията, като налагат символични глоби, а с показни PR акции се опитват да създадат усещането за налагането на контрол. В разследванията на TrafficNews ви показахме как един от превозвачите грубо нарушава договора, като изкарва цапащи автобуси вместо Евро 6.

Оказва се, че фирмата на Веселин Дошков не само не е санкционирана за това нещо, а и е получила стотици хиляди левове субсидии и компенсации за тези автобуси, които продължават да се движат по улиците на града. Това продължава и в новия мандат, където начело на ресора е Тодор Чонов.

След публикациите ни Икономическа полиция в Пловдив са започнали проверка за дейността на „Организация и контрол на транспорта”, поверено на Тодор Чонов. Пуснахме запитване и до прокуратурата дали са извършвани проверки или разследвания за дейността на ОКТ през последните месеци.

Новите факти, които излизат около начина на функциониране на системата и нерегламентираното раздаване на субсидии биха могли да се характеризират като длъжностно престъпление и нансяне на вреда на общината. Става дума за ощетяване на общинския бюджет със стотици хиляди, които са в разрез с нормативната уредба. Самото ощетяване не само се прави със знанието на общинските власти в ресора на Тодор Чонов,  а самите те го правят, като разписват в разрез с нормативната уредба субсидиите на „Хеброс бус” за услуга, която не изпълнява.

Къде са грубите нарушения на закона и договора между Община Пловдив и консорциум „Пловдив – 2017” ДЗЗД?

От месец март 2018 година влиза в сила договор за 13 линии между Община Пловдив и консорциум  „Пловдив – 2017” ДЗЗД. В него участници са тримата най-големи превозвача – „Хеброс бус”, „Пътнически превози” и „Автотранс 2000”, плюс дъщерната фирма на Петко Ангелов  „Меритранс”. От този момент по договора по линии 1, 6, 7, 15, 16, 18, 29, 37, 44, 66, 99, 116 И 222 трябва да се движат единствено и само рейсове с ЕВРО 6 екологичност на двигател. Всеки един автобус трябва да се регистрира през ОКТ, да бъде оборудван с GPS система, по която се разпределят субсидии и компенсации. 

„Хеброс бус” по този договор обслужват 5 линии – 6,7,29, 37 и 99 с 42 автобуса, които са регистрирани още в подписването на договора. Всичките 118 автобуси за 13-те линии по поръчката са описани с регистрационни номер, екологичност на двигателя и други.

Всички 42 автобуса вписани в договора на Веселин Дошков са с Евро 6 двигател. Още в първия месец обаче „Хеброс бус” нарушава правилата и започва да пуска автобуси по тези линии с двигатели Евро 1, Евро 3 и Евро 5 –  и така до днес.  Оказва се, че част от автобусите, които е регистрирал Дошков още през 2018 година са били взети под наем от Петко Ангелов – т.е. колко да се спечели конкурса. Вече обаче втора година две от въпросните 5 линии се обслужват предимно с автобуси Евро 5, което е грубо показване на договора и законите.

Пълна мистерия е как тези автобуси са били регистрирани в „Организация и контрол на транспорт”, оборудвани с GPS и системата на „Индра”.

В чл.3  т.9 от договора е записано:

 „При обновяване на автобусни парк и/или обективна невъзможност да изпълнява с някои от посочените в Приложение 2 автобуси( регистрираните автобуси в началото), в срока на този договор изпълнителя е задължен да извърши замяна на автобуси с превозни средства, за които са изпълнени кумулативно следните условия:

т.9.2 – със същите характеристики или по-добри спрямо заменяемите автобуси, относно – екологична категория ЕВРО , общ брой места и други.

Замяната става с представяне на документи и съгласието на възложителя.  С други думи Община Пловдив е позволила да се наруши договора и по улиците да се движат Евро 5 автобуси.   

Субсидии вместо санкции

Оказва се, че нито стария зам.-кмет по транспорта Златин Велев, нито новият – Тодор Чонов са наложили каквато и да е санкция за това грубо нарушение на договора.  TrafficNews пусна запитване до ОКТ какви санкции са наложени на превозвачите през последните 6 месеца т.е, откакто Чонов пое транспорта.

За този период общо са наложени близо 215 хил. лева санкции, от които 125 хил. лева към „Хеброс бус” за неизпълнени курсове.Глобите за пропуснати спирки 9600 лева, от които 1200 лева за фирмата на Веселин Дошков. За това обаче,че кара с ЕВРО 5 рейсове няма никаква глоба.

Договорът дава две възможности за нарушаването тази част от него, а именно – изкарването на автобуси, които нямат ЕВРО 6 двигател. Едното е налагането на глоба от 5000 лева за всяко нарушение. Това означава, че всеки един автобус ЕВРО 5, който се е движил в последните 6 месеца е трябвало да са наложи санкция. На практика обаче излиза, че накрая Веселин Дошков трябва да плаща за това, че вози пътници в Пловдив, ако се налага тази санкция.

Това е било предвидено в договора и за това е записано, че при неизпълнение на чл. 3 т. 9 договорът се прекратява едностранно от възложителя  с уведомление. На практика това би означавало, че договорът за всички 13 линии би бил прекратен.

Отговорът на Община Пловдив

Зам.-кметът по транспорт Тодор Чонов и шефът на ОКТ инж. Пламен Вълков не успяха да отговорят на въпроса как автобуси ЕВРО 5 са били регистрирани в системата, при положение, че не отговарят на изискванията на договора.  Те обаче потвърдиха, че Веселин Дошков взима субсидия за тези автобуси, въпреки че не изпълнява договора.

„Водим разговори с г-н Дошков от сутрин до вечер. Чакаме го вече няколко месеца да смени автобусите. Той твърди, че е поръчал и платил автобуси ЕВРО 6 за тези две линии, но заради COVID-19 кризата те не са доставени.  Той ни предоставил фактури и платежни нареждания”, каза Тодор Чонов. Той допълни, че т.нар краен срок вече е изтъкал, а автобусите се „очаквали всеки момент”. 

„Пуснали сме последно предупреждение. Ако прекратим договора за 13-те линии, а при положение, че сме в процедура за избор на други 8 линии има опасност целият градски транспорт да спре”, каза още зам.-кметът по транспорт.

Нерегламентираният харч на общински пари

Това за пореден път показва, че частните превозвачи в Пловдив могат да правят каквото си искат, а Община Пловдив да симулира някакъв контрол. От страх да не остане градът без транспорт Тодор Чонов и неговите предшественици клякат пред всяко искане на превозвачите. Ненаказаните действия на Веселин Дошков и очевидното му окуражаване да продължава, пък пускат сигнали към другите превозвачи. Защо те да карат с нови автобуси, при положение, че могат и със стари, а санкция няма? По този начин и всички твърдения на Тодор Чонов, че транспортът в Пловдив е един от най-екологичните увисват във въздуха, а изискването за ЕВРО 6 не е нищо повече от повод за говорене пред медиите.

Обществената поръчка за 13-те линии е на стойност от 40 млн. лева за 10 години. Това е огромен финансов ресурс, а всеки лев от него трябва да се изразходва публично и със спазването на законите.  Плащането за автобуси, които не отговарят на изискванията на договора е съществено нарушение на закона. По своята същност това представлява нанасяне на вреда на гражданите на Пловдив, като се харчат неправомерно техните пари.

Очаквайте продължение!