Проф. д-р Мариана Мурджева е ректор на Медицински университет-Пловдив и член на медицинския щаб към Областната управа на Пловдив. Завършила е Гимназия с преподаване на английски език в Пловдив, а после и МУ-Пловдив, специалност медицина. Има две специалности - по микробиология и клинична имунология. Специализирала е в Лондон, Тюбинген, Будапеща, Наймиген. Зам.-ректор по международно сътрудничество и проектна дейност в Университета два мандата. Ръководител на Катедрата по Микробиология и имунология при МУ-Пловдив и началник на Лабораторията по микробиология при УМБАЛ „Св. Георги“-Пловдив. Преподава на български и англоезични студенти в МУ-Пловдив.

- Ваша ли е тази дейност да разкривате лаборатория, в която да се вземат и изследват пробите на пациентите със съмнение за COVID-19?

- Категорично това не е дейност на Медицинския университет, а и на всички университети в България. Лабораторията за диагностика на COVID-19 е ангажимент на лечебно заведение. Съгласно закона за лечебните заведения тя трябва да бъде ситуирана там. Това беше и решението такава лаборатория да бъде създадена към най-голямата университетска болница в България „Св. Георги“ – Пловдив. Това решение беше взето консенсусно както на ниво Община, така и на ниво Областна управа, където неколкократно се проведоха заседания на тази тема. Университет няма как да създаде такава диагностична лаборатория, защото това не е в предмета на неговата дейност. Всеки един университет има две основни задачи – едната е образователната – да обучава студенти, специализанти и докторанти, а другата е изследователската дейност. 

- Много критики, много упреци, много въпросителни се чуха в общественото пространство именно около тази лаборатория. Упреците бяха отправени директно към Вас – защо бавите разкриването на тази лаборатория, защо вторият по големина град не разполага с такава и то в ситуация, в която е изключително наложително. 

- Като ректор на МУ – Пловдив аз няма как да забавя разкриването на тази лаборатория. Напротив, ние подпомагаме нейното изграждане. Въпросът, кога ще бъде отворена лабораторията, трябва да бъде отнесен към ръководството най-голямата Университетска болница, с която ние работим. Въпросът за това тази лаборатория дали се бави или не, е въпрос от компенеция на лечебното заведение, което разполага с постъпленията на големия дарител 

- Доколкото разбрахме средствата са осигурени от бизнесмена Георги Гергов, който предостави 300 000 лв. за изграждането на тази лаборатория.

- Благодарение на дарените от бизнесмена Георги Гергов средства сега се изгражда лабораторията. Строи се от нулата и тя ще бъде оборудвана с част от тези средства. 

– Оборудването е по-специфично. Там се изисква PCR апаратура. 

- Това е една твърде специализирана лаборатория, за да отговаря на съвременните предизвикателства и изисквания, да се извършва такъв тип диагностика. Тези изисквания не са просто хрумване на някой, а са съобразени със СЗО, с критерии, които тя поставя за изграждане на подобен вид лаборатории. Тази лаборатория изисква апаратура, която се нарича PCR за доказване на гените на причинителя на заболяването. В нашия университет имаме апарати за PCR диагностика, но те не са пригодени за този тип диагностика за COVID-19. Апаратурата, с която ние работим, която е закупена на МУ – Пловдив и се предоставя за ползване от болницата, е за доказване на друг вид заболявания. За тези апарати, с които ние разполагаме към настоящия момент няма разработени китове. Ние сме предложили апаратура – иновативна, автоматизирана, на вниманието на УМБАЛ „Св. Георги – Пловдив“. Доколкото ми е известно се очаква другата седмица тя да пристигне.

- Кои ще са специалистите, които ще изследват пробите за евентуално заразени с COVID-19?

- Предложихме специалисти както от катедрата по микробиология и имунология на МУ, така и от диагностичната лаборатория към болницата. Имаме трима лекари и един биолог, които по желание, доброволно ще се включат  в изработването на тези тестове. Добро обстоятелство е, че получихме обаждания от колеги-биолози, извън МУ и УМБАЛ „Св. Георги“, а също така и от специализант от друга университетска болница. Това ще ни помогне да изградим поне два екипа с лекар, биолог и дори лаборант, които ще бъдат в помощ на тази диагностика. 

- Трябва ли те да минат специално обучение и колко време ще отнеме това?

- Някои от специалистите са подготвени за работа.

- Колко броя проби могат да бъдат обработени на ден?

- Това, което сме предложили да се закупи, е роботизирана система, напълно автоматизирана, което позволява в рамките на деня да се обработват около 30 проби. Разбира се, възможно е и повече проби да се изработят, ако разполагаме с повече хора. 

От Университетската болница „Св. Георги“ съобщиха, че лабораторията може да отвори врати най-рано на 8 април.

Източник: Нова телевизия