Има ли покровителство към определени превозвачи в Пловдив? След последната война, която се разрази между основните превозвачи в Пловдив – Веселин Дошков и Петко Ангелов, двамата се обвиниха взаимно, че са „любимците на властта”.

Собственикът на Хеброс бус твърди, че всичко в Общината се прави в услуга на Автобусни превози,който се стреми към монопол на пазара. От своя страна Петко Ангелов твърди, че над Дошков от години има чадър и въпреки множеството нарушения не се предприемат никакви мерки.

Къде е истината?

TrafficNews се сдоби с основни доклади от „Организация и контрол на транспорта”, относно изпълнението на курсовете, нарушенията на превозвачите и глобите, които плащат. Оказва се, че част от превозвачите плащат с охота своите глоби, като дори в известена степен са доволни,  тъй като разликата между санкцията и спестените разходи са в тяхна полза.

Оказва се, че по-екологичните транспортни средства в договора сами по себе си не означават нищо. 

В момента има само едни действащ договор, който задължава превозвачите да карат с двигател Евро 6. Това са 13-те линии, които бяха спечелени от „Консорциум Пловдив -2017” ДЗЗД. В него съдружници са тримата основни превозвачи – Петко Ангелов, Веселин Дошков и Димитър Чолаков.  Първият държи линии 1,44,66,116 , Хеброс бус - 6,7,29,37,99, а “Автотранс 2000 - 15,18,222.  Всички тези линии трябва се обслужват с автобуси минимум Евро 6 екологичност на двигателя, иначе подлежат на санкции.

От ОКТ са пуснали доклада до зам.-кмета по транспорт Тодор Чонов още с встъпването му в мандата. От справката се вижда, че от март до 2018 до края на 2019 година „Хеброс бус” ежемесечно  използва автобуси с по-малка екологичност на двигателите.  За цялата 2018 година средномесечено между 15 и 30 автобуса са били се екоклас Евро 1, Евро 2, Евро 3 и Евро 5. С други думи – сред тях е имало автобуси на над 20 години, които са били с Евро 1 категория – рейсове, които дори са забранени в редица държави.  През цялата 2019 тази тенденция се е запазила, като дори има месеци с 33 автобуса по тези четири линии, които са нарушавали договора.

От ОКТ са чакали реакция от Тодор Чонов и заради неизпълнението на курсовете и другите нарушения. В доклада е записано следното:

„Хеброс бус ежедневно и ежемесечно не изпълнява възложените му курсове по линии 6,7,29,24,37, 99, с което се намалява общественото доверие към Масовия градски транспорт в Пловдив и създава предпоставки за постоянни оплаквания на гражданите. Неизпълнението на курсовете се дължи на липса на автобуси, шофьори и кондуктори, както и недобра организация на ръководството на фирмата”.

Докладът е подписан от инж. Илия Начев, който е началник в звеното в ОКТ, което отговаря за автобусите. След това той моли зам.-кметът Чонов за разпореждане какво да се прави с тази ситуация.

Вместо някакви действия, зам.-кметът по транспорт пуска едно формално предписание към „Хеброс бус”, с което ги приканва да си изпълняват ангажиментите.  Естествено, нищо не се променя, като след това идва нов доклад от Илия Начев, в който казва, че фирмата Хеброс бус не е взела никакви мерки. И така ситуацията си остава същата и до днес.

Така въпросът е защо и предишният и сегашният зам.-кмет си затварят очите за очевидните нередности в градския транспорт? Във всички договори има параграфи, които сочат, че при трайно неизпълнение на договорите и невъзможността определени превозвачи да поддържат системата за градския транспорт, те могат да бъдат прекратени.

Друг логичен въпрос е има ли чадър, разпънат над определени превозвачи? Няма друго обяснение защо Общината постоянно бездейства, докато услугата все повече се влошава, а определени превозвачи си правят каквото искат, плащайки с охота глобите си, тъй като по този начин пестят пари.

Въпросите не спират до тук – защо тези доклади не са станали публично достояние? Те били ли са скрити, защото някои определени лица нямат интерес те да излизат наяве?  Поддържането на лошата услуга и очевидно пускането на цапащи рейсове, не е просто в ущърб на хората, които ползват  автобусите, но и на всички пловдивчани, тъй като въздухът е общ.

За всеки е ясно, че бездействието е точно толкова наказуемо, колкото и действие, което нанася щети и вреди за обществото. Документите, с които се сдоби TrafficNews, би трябвало да се публично достояние, а не да стоят скрити в чекмеджетата на ресорния зам.-кмет. Все пак, ако те представляват интерес за контролните органи и прокуратурата от TrafficNews  ще им ги предоставим.

Очаквайте как превозвачи неизпълняват хиляди курсове месечно и оставят хиляди пловдивчани без транспорт!