Регистър на лицата, който извършват внос, въвеждане на територията на страната, производство, продажба , предоставяне, предлагане или възстановяване на мошини и или съоръжения за производство на тютюневи изделия  предвижда проекта за новите поправки на Закона за тютюна и тютюневите изделия. Предложенията са внесени от депутатите Цветан Цветанов и Данаил Кирилов. Те са качени на сайта на Народното събрание.

Регистърът ще бъде публичен и ще се води от министерството на икономиката. Само лица , вписани в регистъпра ще могат да продават, предоставят или рециклират машини и съоръжения за производство на тютюневи изделия.  Купувачите трябва да бъдат регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или по законодателството на държава членка на ЕС или друга страна от Споразумението за Европейско пространство, както и юридически лица. 

В Регистъра ще бъдат вписвани и лицата , придобили машини и съоръжения за производство на тютюневи изделия. Регистрацията се извършва в 14 -дневен срок. Глобата за лице, което не се е вписало в регистъра е от 500 до 5 000 лева. 

Внесеното предложение има за цел да въведе  възможност да се търси наказателна отговорност за лицата, които произвеждат и разпространяват акцизни стоки. Според вносителите нелегалното производство на акцизни стоки е съществена част от законарушенията в страната. Последните специализирани акции на прокуратурата и МВР са показали, че нелегалното производство на цигари "не е непознато" в България. Страната ни е посочена в мотивите като една от "най- големите заплахи за Европа по отношение наснабдяването на нелегалните фабрики с цигарени машини , както и квалифицирана работна ръка. Като причина за негативно въздействие върху бюджета са посочени също дестилационните колони за алкохол, които произвеждат големи количества  наливен алкохол, който се продава.

Мегаудар на пловдивската полиция! Разбиха 5 фабрики за производство на цигари СНИМКИ и ВИДЕОБазите са оборудвани с най-модерна техника и с високи нива на сигурност

Вносителите смятат , че предложените санкции за притежание на машини и съоръжения ще намалят драстично нелегалното  производство на акцизни стоки. 

Другите поправки в Наказателния кодекс, касаещи разпоредбите по отношение на разпростанението и търговията с акцизни стоки, касаят наказателната отговорност. "Който произвежда и държи с цел разпространение алкохол, алкохолни напитки или тютюневи изделия без да притежава лиценз, удостоверение или регистрация, се наказва с лишаване от свобода от една до 10 години и и глоба от 20 000 до 100 000 лева." Това е новата алинея 2 на чл. 234. Новата ал. 4 пък квалифицира притежанието на материали или оръдия, или технически съоръжения, за които се знае или се предполага , че са предназначени или послужили  за изграждане на съоръжения за производство на алкохол, алкохолни продукти и тютюневи изделия. Наказанието е до три години затвор.