Община Пловдив е сключила договори с фирми за изготвянето на цялостни проекти за тотален ремонт на основни пътни артерии в Пловдив.

Близо 1 млн. лева ще отидат за детайлни проекти  за  реконструкцията на  бул.”Хаджи Димитър” – в участъка от бул.”Хр.Ботев” до ул.”Царевец“. По-голямата част от булеварда е павирана и в изключително лошо състояние. Ремонтът на улицата е невралгичен и заради предстоящото изграждане на Модър – Царевец.

Договор има и за улица „Полет”, която ще свързва Карловско с Брезовско шосе. Там ще бъде използвана нов технология за с рециклирани материали, тя е нова за Пловдив и е подходяща за улици без подземна мрежа и комуникации.  Улицата е важна тъй като тя ще бъде естествено продължение на булевард „Северен”, който в момента се строи.

Два проекта трябва да бъдат направени за улица „Цар Симеон” в Тракия. Освен нейното разширение от ул.”Княз Борис І” до ул.”Ягодовско шосе”, ще се направи продължение на бул. „Александър Стамболийски“ и свързването му с бул. „Цар Симеон“ като елемент на първостепенната улична мрежа, в участъка между бул. „Кукленско шосе“ и бул. „Асеновградско шосе“.По този начин ще се направи нова връзка между районите „Тракия” и „Южен”.

Проект за реконструкцията на ул. “Рогошко шосе” в обхвата от Мост на  Адата до землищна граница на Пловдив ще бъде направен в следващите 12 месеца. Също така договор има и за продължението на бул. „Македония“- от бул. „Никола Вапцаров“ до ул. „Поручик Въльо Стефов”, като ще пресича и булевард „Александър Стамболийски”.  

Нито една фирма обаче не е поискал да проектира улица „Даме Груев”. Поради тази причина от градските власти ще престъпят към директно договаряне. Преобразяването на улицата е предвидено в участъка от транспортен възел „Родопи“ до бул. „Македония”

След като проектите бъдат направени от Община Пловдив може да търсят финансиране за изграждането им. Финансирането на обектите вероятно ще бъде по линия на общинския и републиканския бюджет, като се очаква това да стане през 2019 година.