Насекомите на планетата намаляват опасно бързо. Това може да доведе до срив на екосистемите в природата. Над 40% от видовете вече намаляват, а една трета от тях са застрешени от пълно изчезване.

Според специалистите насекомите намаляват 8 пъти по-бързо спрямо бозайниците, птиците и влечугите. Всяка година броят им намалява с 2,5%. Това означава, че не е изключено те да изчезнат в края на този век, пише Дневник. 

Данните са от първото глобално проучване на тази тема, което обхваща Европа и Северна Америка, както и някои теренни наблюдения в Австралия, Азия, Бразилия и Южна Африка. Струпването на населението в градовете, както и промените в климата са дугите ключови фактори, които влияят на популацията на насекомите. 

"Докато не променим начините, по които произвеждаме храни, насекомите като цяло ще поемат по пътя на пълното изчезване в рамките на няколко десетилетия. Последиците ще са катастрофални, меко казано", пишат специалистите.

Някои видове се адаптират и увеличават популациите си, но се предполага, че упадъкът е също толкова сериозен при мравки, мухи, бръмбари, щурци.