Пет пловдивски училища ще получат по 500 хил. лева за изграждането на физкултурни салони, заяви кметът Здравко Димитров. Школата са включени в списъка с 50 обекта, за които вчера бяха отпуснати пари на правителственото заседание.

Общата сума е 25 млн. лева, като всяко училище ще получи по 500 хил. лева. Школата в Пловдив, които ще се сдобият с нови салони са  СУ „Свети Седмочисленици“, СУ „Софроний Врачански“, СУ „Найден Геров“, ОУ „Душо Хаджидеков“ и  ОУ „Антим 1“.

Училищата, в които ще бъдат изградени и оборудвани физкултурни салони, са включени в списък, одобрен от министъра на образованието и науката. Основните критерии, по които са избрани тези училища са най-вече брой на ученици, които нямат условия за практикуване на часове по физическо възпитание и спорт в училище. Под внимание е взето и дали има възможност за изграждане на физкултурен салон на територията на училището.