Eдин от най-популярните футболни комплекси в Пловдив скоро ще остане в историята. Зала „Оптимум” скоро ще бъдат бутната, а върху нея ще изникне поредното жилищно гето. Имотът и залата бяха закупени преди години от строителния предприемач Георги Чалъмов, който строи комплексите „Гербера”. Повечето строителни обекти на бизнесмена се славят с това, че всяко възможно парче земя се застроява, а РЗП-то се разгръща дори понякога и извън предела на възможното.

Гербера, както наричат Чалъмов, е закупил и почти всички съседни имоти на спортната зала на юг, които стигат до кръстовището на бул. „Цар Симеон” или близо 50 дка. Мащабите са колкото цял микрорайон в „Тракия”, а скоро там вероятно ще изникнат  до 16-етажни жилищни сгради .

На предстоящата сесия на Общинския съвет ще се гледа допускането на нов ПУП – ПРЗ за зоната, като Чалъмов иска да промени статута на имотите си според тези в новия Общ устройствен план.

Според сегашните устройствени показатели имотите в зоната са с предназначение СОП. То  е преди всичко за промишлено и складово строителство, като едва 20% от застроената площ може да е за жилищни нужди.

През 2019 година ЕСУТ издава ПУП на Гербера за зоната, но според въпросните  показатели в ОУП.  През 2021 и 2022 година той вади строителни разрешения за имота от 38 дка на зала „Оптимум”.  Въпреки че според въпросното разрешение той може да застрои до 80% зоната с 5 Кинт, той явно се отказва заради едва 20-те процента жилищно строителство . Единствената „вратичка” за него бе да направи т.нар. апартхотел, което позволява зоната, но среща редица трудности след това при променяне на статута, както и продажбите.  На базата на строителните си разрешения от тези две години той вече е стартирал първата част на комплекса, която е с лице към ул. „Проф. Цветан  Лазаров”. В момента се строят два от блоковете на бъдещия комплекс – „Гербера 4”.

Проектът е за 21 сгради,  като бизнесменът е внесъл искане в Община Пловдив за промяна на зоната на имота според новия ОУП. Той попада в Смесена-функционална зона , която позволява изцяло жилищно строителство.  Така ако местният парламент допусне ПУП – ПРЗ , то имотът след това ще се сдобие със следните параметри –  височина 16 етажа/ 48 метра, застрояване до 50%, Кинт 3,5, озеленяване 40% и 100% паркиране. Това се отнася и за съседните парцели, които се купени от Чалъмов. На практика върху тези близо 50 дка в зоната той може да построи над 20 16-етажни сгради  с около 150 000 РЗП, което e близо 1500 апартамента.

Първата част на Комплекса в сайта на "Гербера"