Концесионерите над Белащица осъдиха Басейнова дирекция заради санитарно-охранителните зони /СОЗ/ около изворите, чрез които се забраняваше добива на материали от кариерите. След дълга съдебна битка Административен съд Пловдив е постановил, че заповедта за учредяване на защитени зони около „Калоян дере“ I и „Калоян дере“ II е незаконосъобразна и непълна и като такава трябва да бъде отменена.

Припомняме, че въпросната заповед бе въведена в предварително изпълнение през 2022г., като една от причините бе именно да се ограничи работата на „Холсим“ и „Европейски пътища“ от находищата, които държат. Изворите бяха посочени и като алтернатива за водоснабдяване на селото, което има сериозни проблеми с това от години. Местните разчитаха на заповедта, тъй като в нея виждаха „спасение“ за тези два проблема.

Водните каптажи остават прът в колелото на концесионерите над БелащицаВАС отказа да спре изпълнението на заповедта на Басейнова дирекция "Източнобеломорски район"

Концесионерите обаче обжалваха санитарно-охранителните зони, като още в самото начало претендираха за незаконосъобразност на заповедта, издадена от шефа на Басейнова дирекция Източнобеломорски район Васил Узунов. Според тях предприетите действия неправомерно ограничават правото им да удължат периода на концесия и да експлоатират имотите си. 

След направена подробна съдебно-техническа експертиза вещи лица, наети от двете дружества, са изложили подробни съображения, че заповедта, спираща добива от кариерите, е издадена при съществени и груби нарушения на закона.

От съдебното решение става явно, че същата е постановена прибързано - преди да се изяснят всички необходими обстоятелства около обекта и заинтересованите страни. Басейнова дирекция е използвала остаряла документация, без да направи подробни проучвания на зоните около изворите. Вещите лица изтъкват, че зоните неправилно са обявени за защитени, следователно няма основание да се забранява добивът около тях.

Посочва се още, че дирекцията не е провела процедурата по обсъждане по правилник и не е обявила чрез необходимите масови средства за информиране, че учредява СОЗ около каптираните извори.

Според съда, съществено се явява и нарушението, че не са изготвени значими изследвания – относно годна ли е водата за питейно-битовите нужди на белащенци.

Битката между държавата и концесионерите за кариерите над Белащица продължава, готви се протест"Холсим" и "Европейски пътища" искат отмяна на учредената наскоро санитарно-охранителната зона, понеже може да попречи на бизнесите им

На тези основания Административен съд се съобразил с жалбите на „Холсим“ и „Европейски пътища“. Обявява ги за основателни, с което отменя санитарно-охранителните зони около „Калоян дере“ I и „Калоян дере“ II. Басейнова дирекция е осъдена да изплати на дружествата обезщетения за съдебни разноски – на „Холсим“ – 4378 лв., а на „Европейски пътища“ - 3 738лв. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок.

Пред TrafficNews директорът Васил Узунов заяви, че БДИБР е категорична, че ще прехвърли въпроса към по-висока инстанция.

Ще обжалваме, тъй като в по-голямата си част решението се обосновава на експертизата на двете наети лица. Ако се наложи ще бъде изготвена нова съдебно-техническа експертиза. Документацията, внесена в Басейнова дирекция при издаване на заповедта, е подготвена от друг правоспособен хидрогеолог, който не открива споменатите нарушения. В момента се противопоставят становища на различни експерти“, заяви Узунов.

Напрежение пред сградата на Басейнова дирекция в Пловдив, десетки поискаха оставката на шефаТе го обвиниха в безхаберие и цинизъм, а той ги увечи, че защитава обществения им интерес

"Шумът ще причини дискомфорт": Провали ли бунтът на хората бизнеси за милиони в ПловдивскоКои бяха по-активни – граждани или инвеститори, и как действаха компетентните органи през изминалите 365 дни?