Трипластово противоударно стъкло пази безценния Одеон на Филипопол благодарение на реставрационната и консервационната работа на археологическия обект. Специалистите вече монтираха масивното покритие над сценичния канал. Това са само част от мерките, които специалистите от „Рестрой” начело с инж. Константин Константинов – експерт с дългогодишен опит в възстановяването на паметници на културата, ще предприемат, за да превърнат Одеона в атракция за туристите.

След приключването на цялостната работа на обекта автентичната мраморна настилка върху орхестрата ще бъде консервирана и съхранена. Ще бъдат иззидани малък участък от свода в подземната южна галерия, за да бъде монтирана стъклена витрина с входна врата, както и засводяването в подземната източна галерия, за да бъде отстранена временна метална подпора. Ще бъде монтирана лека ажурна стълба, която ще служи за подход от нивото на орхестрата – протранството между сцената и зрителите, където в древността е стоял хорът, към скенето – сценичната постройка. Одеонът ще бъде осветен и оборудван със съвременни информационни технологии. Ще го обслужва сграда за охрана и за продажба на билети.

Одеонът на Филипопол е открит през 1988 г. от археолозите З. Димитров и Мая Мартинова. С финансовата подкрепа на фондация Левентис през 2002 г. са извършени консервационно-реставрационни дейности по изработен оп покойната арх. Вяра Коларова и арх. Румяна Пройкова проект.

До 2016 г. в археологическия обект са иззидани седалките до диазома по образец от първите три реда, положена е настилка от плочи върху всички подземни пространства, изградена е метална стълба към входната източна галерия, стлби и площадки към сценичния канал, площадка над експозиционния прозорец, под който се виждат ранни градежи.

Ситуиран в североизточния ъгъл на Античния форум, Одеонът съдържа всички елементи на покрита антична театрална сграда. Най-добре запазени са останките от последното му формление, датирано от средата на III век и свързано с преустройството на опожарената сграда след готските нашествия в 251 г. В разкритите останки на Одеона са разграничени четири строителни фази от I до IV в. след Христа. Първоначалната функция на театъра е била за булевтерион – седалище на градското събрание, а по-късно е пригодена за театрална сграда за културни прояви.

Одеонът като част от Античния форум има статут на „национален паметник на културата“.