167 проверки по спазване на забраната за тютюнопушене в заведенията за обществено хранене и на закрити обществени места в Пловдив са извършили здравните инспектори през последната седмица.

Проверени са 48 заведения за обществено хранене, 67 закрити и 21 открити обществени места, както и 31 детски и учебни заведения.

Здравните инспектори са издали шест предписания, като са съставили два акта за нарушения. През изминалата седмица е постъпила една жалба от граждани и институции. Извършени са също 315 проверки по текущ контрол.