"Напоителни системи“ ЕАД е в пълна готовност да кандидатства по подмярка 4.3 “Инвестиции в инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони и вече има готови 26 проекта, които са предназначени за обекти в цялата страна. Това съобщи Снежина Динева, изпълнителен директор на дружеството.

Става дума за инвестиции в едни от най-важните хидромелиоративни съоръжения в България – възстановяване на главна напоителна инфраструктура, дюкери, изравнители, които са от изключително значение за правилното функциониране на системата. Целта е да се повиши ефективността на съоръженията и да се намалят разходите за поддръжката им. Ще бъде инвестирано и в измервателни устройства, които да отчитат точното количество вода, което ще позволи управление на водите в реално време. Бюджетът за проекти на „Напоителни системи“ ЕАД по подмярка 4.3 е 88 млн. лв.

С изпълнението на проектите ще има възможност за минимум 50 на сто потенциална икономия на вода, която е изключително ценна при сегашните климатични условия. Освен това ще бъде възможно разширяването на поливните площи. Водният ресурс, който ще бъде освободен ще достига до по-голяма групи земеделски производители.

„Плануваме над 200 хиляди декара минимално увеличение на поливните площи. В страната има 1.250 млн. дка изградени поливни площи, но за съжаление към настоящият момент се напояват не повече от 300 хил. декара. Нашето желание е за постепенното им увеличаване и така ще успеем да отговорим на очакванията на земеделските производители за намаление на цената на водата“, каза още Динева.