Положителните перспективи за пазара на жилища и запазващите се ниски нива на лихвените проценти ще благоприятстват растежа на кредита за частния сектор - това предвиждат прогнозите за 2022 година за търговията с жилищни имоти. 

Тази година търсенето на кредити нарасна значително като за първите 9 месеца само домакинствата са изтеглили ипотеки с 15% по-големи от същите период на миналата година. Инфлацията не успя да помрачи съвсем бурния пазар предвид постепенното възстановяване на икономическата активност в страната и нарастването на потреблението в условията на повишаващи се доходи от труд - дори повишаване на минималната работна заплата. От страна на предлагането банките отчитат облекчаване на стандартите за кредитиране след същественото затягане през 2020 г., като най-значително е разхлабването при жилищните заеми.

СТРОИТЕЛНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ И СГРАДИ В СТРОЕЖ

През първите 9 месеца на 2021 година местните администрации са издали разрешителни за строеж на 5137 жилищни сгради с 27 604 жилища в тях и 3 272 750 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 3577 други сгради, сред които административни, производствени и т.н. , с РЗП 1 894 212 кв.м. 

Област Пловдив е на второ място в цялата страна по най-много издадени разрешения за строеж между януари и септември 2021 - за 708 жилищни сгради с 3831 апартамента с РЗП от 414 500 кв.м. и на още 326 сгради с друго предназначение с РЗП от 259 164 кв.м. 

За община Пловдив издадените разрешителни за строеж за първите 9 месеца на годината са 164 за жилищни сгради с проектирани 3102 апартамента и още 21 сгради с друго предназначение. 

От януари до септември под тепатата е започнало строителството на 118 жилищни сгради с 1274 апартамента и на 6 други сгради.

ЦЕНИ НА ИМОТИ

През второто тримесечие на 2021 г. годишният темп на растеж на индекса на цените на жилищата (ИЦЖ) се ускори до 9.1% (спрямо 7.5% през предходното тримесечие), което беше съпроводено и със значително увеличение на обема на сключените сделки за покупко-продажба (с 65.7% на годишна база през второто тримесечие спрямо 11.4% през предходното тримесечие).

През третото тримесечие имаше лек спад на бързия ръст на цените, като индексът на годишна база в момента е 8.7%, като при новите жилища цените нарастват малко по-бавно - с 8,5% а съществуващите жилища поскъпват с 8,8% на годишна база към септември 2021. До тогава има налична статистика за стойността на сключените сделки по покупко-продажба на жилища. 

Нарастване на цените на жилищата беше отчетено във всички шест най-големи областни градове, като най-значително бе поскъпването на жилищата в София (9.9). По подкомпоненти на ИЦЖ по-силно повишение на цените се наблюдаваше при новите (11.4%) спрямо съществуващите (8.9%) жилища.

Пловдив държи второ място по най-сериозно поскъпване с индекс от 9,2%, но характерното за града е, че увеличението в цените в по-голямо при съществуващи жилища (с цели 12%), докато при нови оскъпяването е с 5,7% на годишна база. 

Статистика на НСИ

Фактори, които продължиха да подкрепят търсенето на жилища, и с това допринесоха за нарастването на техните цени, бяха повишението на доходите от труд, подобрението на нагласите на домакинствата за придобиване на жилище, а също и растежът на кредитната активност в условията на запазващо се ниско в исторически план ниво на годишния процент на разходите (ГПР) по нови жилищни кредити.

Натрупаните спестявания в икономиката и липсата на достатъчно алтернативи за тяхното инвестиране в среда на ниски лихвени проценти продължават да бъдат други фактори с проинфлационно влияние върху цените на жилищата. В допълнение към това проинфлационен фактор по линия на предлагането беше продължаващото ускорение на годишния растеж на индекса на разходите за строителство (поради по-високи разходи както за труд, така и за материали).

През второто тримесечие на 2021 г. цените на жилищата общо за страната бяха с 5.0% по-ниски спрямо отчетените максимални стойности през третото тримесечие на 2008 г, което означава, че до края на годината се очква нивата на цените да стигнат тези от кризисната 2008 година срено за страната. В Пловдив рекордите вече са факт. 

Средната цена на жилищните имоти в Пловдив е скочила до около 940 евро/кв.м. през декември 2021 при 810 евро/кв.м. година по-рано. Това показват данните за цените в едни от големите портали за покупко-продажба на имоти у нас. 

Това прави над 100 евро повече на кв.м. и се равнява на над 15% ръст на цените на апартаменти. Най-високи са ставките на квадратен метър при най-търсените имоти - двустайни и тристайни апартаменти. Данние показват, че средните цени в Пловдив достигнат и минават нивата от имотната криза през 2008 г. Какви са цените по квартали, вижте тук: 

Сериозен скок на цените на имоти в Пловдив! Апартаментите са поскъпнали с над 100 евро/кв.м. за годинаРасте интересът към новото строителство

Цените на имоти в Пловдив продължават да бележат нови и нови рекорди. Единицата, към която могат да се приравнят цените, е 1 кв.м. площ.

След като на няколко пъти сме ви разказвали за най-скъпите предложения на пазара, направихме анализ и за най-скъпите имоти на квадратен метър. Тяхната продажна цена не е рекордна, понякога дори е далеч под средната цена на сделките, но погледнато към големина на площта, която закупувате, се оказва, че тези имоти са буквално златни. 

Кой e най-скъпият квадратен метър площ в Пловдив, пуснат за продан?На Главната улица, около съда и на Бунарджика предлагат "златни" имоти

 

В същото време съотношението „цена/ наем на жилищата“, което представлява алтернативен индикатор за подцененост/ надцененост на жилищата, продължи да надвишава съществено (23.7%) дългосрочната си (историческа) стойност. Това е сигнал, че решенията на домакинствата за придобиване на жилище се определят от мотиви, които са различни от извличане на непосредствена финансова полза чрез отдаване под наем на новопридобитите имоти. Такива причини биха могли да бъдат очаквания за продължаващо нарастване на цените на жилищата (и реализиране на капиталова печалба след продажба в бъдеще) или възприемане на жилищата като алтернативен актив за съхранение на богатство в условия на много ниски лихвени проценти. 

Цените на наемите в Пловдив обаче, както на всичко останало, са скочили, но не с много. Ръстът е между 5-10% за последните месеци. Минимум 700 лева/месечно е рентата на двустаен в централните части на Пловдив, които са и най-предпочитани заради близката локация около университетите. 

Сезонът на наемите в Пловдив: Минимум 700 лева даваме на месец за двустаен в центъраПо-дългосрочни договори и домашни любимци - сред подводните камъни за сключване на сделка

Бизнес климатът в строителството се влошава и се очаква през следващите три месеца цените на нови имоти и такива "на зелено" да продължат да се увеличават. Това показват нагласите на мениджъри на фирми, отразени в изследване на НСИ. Стопанската конюнктура през ноември показва, че има все по-негативни оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията им.

Очаква се ръст на цените на апартаментите ново строителство през следващите три месецаБизнесът прогнозира увеличение на продажните цени в почти всички сектори

Какво отчитат експертите от БНБ за 2021:

Общото подобрение на макроикономическата среда, ниските нива на лихвените проценти, необходимостта от средства за закупуване на стоки за текущо потребление и желанието на някои домакинства да финансират потребителските си разходи с кредит, обезпечен с недвижимо имущество, са имали най-силно влияние за повишеното търсене на потребителски заеми. В допълнение към общата макроикономическа среда и ниските лихвени проценти, за по-високото търсене на жилищни кредити съществено са допринесли и нуждите на домакинствата от средства за закупуване на първо и особено на допълнително жилище, както и благоприятните перспективи за жилищния пазар. През третото тримесечие на 2021 г. банките очакват повишението на търсенето на кредити да продължи както в сектора на домакинствата, така и в сектора на предприятията, като най-съществено се очаква да е нарастването при фирмените кредити.

Прогнози за следващите месеци:

Очакванията според икономическите анализи са през следващите месеци да продължи да нарастването на цените на жилища на годишна база с темпове, сходни до текущо наблюдаваните. Това ще се определя от засиленото търсене на жилища в съответствие с прогнозираното подобряване на икономическата активност в страната и наблюдаваното от началото на годината нарастване на склонността на домакинствата за покупка на жилища според регулярно провежданото от НСИ.