Летищата в Китай ще достигнат до 241, съобщават местните авиационни власти. Китайците имаха 238 летища през 2019, но те ще се увеличат с още три. 

Страната е вторият по големина пазар за авиация в света, като само за миналата години са били извършени 660 милиона пътувания. 

Обслужени са 1.35 милиарда пътници. 

По време не 13-ия петгодишен план (2016-2020), Китай насърчи висококачественото развитие на инфраструктурата за гражданска авиация. Бе постигнат значителен напредък в мащаба и скоростта на строителството, обема на инвестициите и постиженията в сектора.