ВиК – Пловдив ще трябва да върне над 4 млн. лева на Управляващия орган на МОСВ по най-големия си проект, който реализира – този за Южния обходен колектор.  Преди дни Върховният административен съд потвърди финансовата корекция на водното дружество от 5% заради нередности в обществената поръчка - „Реконструкция и изграждане на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Пловдив”, чиято стойност е 81 499 000,00 лв. без ДДС.

Решението на Управителния съвет е от края на февруари 2022 , а водното дружество е обжалвало в Административния съд, а след това и във ВАС, но и двете решения са били в полза на МОСВ.

Проектът е част от програмата на ВиК – Пловдив за над 137 млн. лева, като за Пловдив тя е разделена на три позиции. Най-голямата е въпросната поръчка, която обхваща дейностите по Южния обходен колектор.  Поръчката бе за -проектиране, строителство и авторски надзор на обекта.

Изпълнител е ДЗЗД „Еко Проект - Пловдив” с участници: „Интерхолд” ЕООД, „ТЕС Кънстракшън Груп” ЕООД и „ВиК Инфраструктурно проектиране” ЕООД.  Дейностите в договора е за  реконструкция на водопроводи с дължина 10,9 км, от които 4720 метра главни клонове, а 6244 второстепенни. По част "отвеждане и пречистване" ще се работи по 12,6 км мрежа, от които реконструкция на 5,9 км периферни колектори, изграждане на нов участък на периферен колектор с дължина близо 5 км и реконструкция на разтоварващ колектор. Основна дейност е реконструкцията на Южния обходен колектор, който започна да се изпълнява по бул. „Александър Стамболийски”, както и тръбите през Модър-Царевец.

Управляващият орган е наложил санкцията, тъй като в хода на проверката на проекта е установила, че в обществената поръчка, от една страна  са заложени еднакви изисквания в подадени в различните фази на проекта. От друга оценъчните компоненти имат преди всичко описателен характер и методиката не дава възможност да оцени обективно техническите предложения в офертите.

Става дума за изискванията за представяне на концепция за извършването на дейности, линейни графици и разпределения на работните процеси, които са били в три различни форми за оценка. Оттам от управляващия орган смятат, че т. нар. надграждащи елементи и формулирането на фактори за оценка дава неограничена свобода на възложителя и липса на гаранция за реална конкуренция при участниците.

Съдията докладчик по делото го е подписал с особено мнение. Според Мирослава Георгиева санкцията е трябвало да отпадне заради нередности по проверката от страна на Управляващия орган, като и при издадения акт на Административен съд  -Пловдив. Другите членове на съдебния състав обаче не споделят това мнение.

Наложената санкция ще утежни още повече състоянието на ВиК – Пловдив. Въпреки че допреди 3 години то бе на сериозна печалба, то  се  очаква през изминалата 2022 година да отчете отрицателен баланс. При последния отчет на ВиК – Пловдив за третото тримесечие на 2022 година загубите възлизат на над 2 млн. лева.  Очаква се финалния доклад и отчет  да бъде обявен през  март.

Това се случва и на фона на скандални обществени поръчки, които прави  дружеството през последните две години, откакто начело е Огнян Кулишев.  Милиони се харчат с договори с директно  договаряне и инахаус процедури.

В момента  „Български ВиК – холдинг” е на финала на процедурата по избор на управител на дружеството, като до края на месеца се очаква да бъде избран новият шеф. До финала са допуснати Огнян Кулишев,  Йордан Чемишев, който е дългогодишен служител на ВиК – Пловдив, както и зам.-директорът на водното дружество в Смолян – Костадин Тотев.

Управителят на ВиК – Пловдив в битка с още двама за шефското място в дружествотоОгнян Кулишев бе назначен без конкурс на поста, заема го втора година

Старт на проекта на ВиК за Южния обходен колектор, две години Пловдив ще бъде строителна площадкаПътната блокада ще бъде основно в район „Южен”

Вместо УАЗ-ки за 500 000 лева ВиК – Пловдив си купува бусове "Рено" и "Дачия"В новата процедура на водното дружество отново само една фирма е подала оферта