5 хиляди декара гори са били унищожени в пожари през изминалата 2020 година. Благодарение на пожарникарите от Пловдив обаче, над 450 хиляди декара са били спасени, сочат данните на пожарната служба под тепетата.  

През 2020 година при пожари в горски територии в Пловдивска област са унищожени близо 540 декара широколистна и иглолистна дървесна растителност, засегнати са и тревни и незалесени площи. От началото на тази година до 13 април екипи на регионалната пожарна служба в Пловдив са реагирали на 210 сигнала за пожари в стърнища и сухи треви, паднала листна маса и храсти в населените места и извън тях. Пожарогасителната дейност е осъществена на обща площ от близо 610 хиляди кв. метра.

Високите среднодневни температури и продължителното засушаване през летните месеци са едни от основните предпоставки за възникване на пожари в селското стопанство, горските и полски територии в областта.

Допълнителна опасност произлиза и от разчистването на дворове и големи открити площи чрез запалване на суха растителност и отпадъци. Ежегодно усилията на ангажираните служби и институциите са насочени към повишаване на пожарната безопасност и ограничаване на възможността за възникване на пожари през този период и жътвената кампания.

Въпреки това, често се намират недобросъвестни граждани, които да пренебрегнат и нарушат въведените правила и норми. Безобидни на вид запалвания са причина за развитие на големи пожари, които изпепеляват вилни и стопански постройки, горски масиви и насаждения.

Обикновено това става безконтролно и неорганизирано, без да се отчита пожарната обстановка, а последствията понякога са доста трагични.

Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пловдив напомня:

Всеки гражданин носи лична отговорност при използването на открит огън и спазване на правилата за пожарна безопасност.

Съществува абсолютна законова забрана за изгаряне на стърнища и растителни остатъци в земеделските земи.

За палежи и предизвикване на пожари по Закона за МВР се налагат административни наказания и глоби в размер от 200 до 2000 лв, предвидена е и наказателна отговорност - лишаване от свобода.

Основни правила за недопускане на пожари през пожароопасния сезон:

Не палете огън на открито във ветровито време, тъй като има голяма вероятност за пренасяне на големи разстояния на запалени частици и бързо разпространение на пожара с обхващане на значителни площи от огъня.

Никога не оставайте открития огън без наблюдение!

В дворовете палете огън само в обезопасено огнище и с предварително подготвени подръчни уреди за пожарогасене (съдове с вода и пясък, тупалки и др.).

Не палете огън в близост до стрехите на сградите и под клоните на дърветата.

Не палете огън в междублоковите пространства, в близост до паркирани автомобили, както и в близост до бензиностанции и газостанции, складове за леснозапалими и горими течности.

Запаленият в сухи треви и стърнища огън лесно може да обхване намиращи се в съседство трайни насаждения, стопански сгради, вилни и жилищни постройки, горския фонд.