В началото на 2024г. ще започне изборът на нови директори за десетки училища в Пловдивско. Регионално управление на образованието изчаква указанията от МОН за старт на конкурса, чийто формат претърпя основни промени. 

Както TrafficNews писа, два дни преди началото на учебната година със заповед на тогавашния началник на РУО-Пловдив Антоанета Пакова бе прекратен конкурса за директори за гимназии и основни училища в града и областта. Решението засегна 34 образователни институции и бе в резултат на влязло в сила решение на Върховен административен съд относно Наредба 16, която урежда изборът на директори за държавни и общински училища. Нейните текстове бяха променени и обнародвани през декември.

РУО прекрати конкурса за директори в над 30 училища в Пловдив и областтаТова решение се случва заради прословутата Наредба 16 на МОН

След среща на представители на МОН с началниците на регионалните управления стана ясно, че процесите по избор на директори ще започнат поетапно от началото на годината. Очакванията са Пловдив да е една от областите, в които още през януари ще бъде назначен нов конкурс.

Припомняме, че новост ще има в състава на комисии, които ще избират измежду кандидат-директорите. Поправката в нормативния акт отмени като незаконосъобразно изискването за участие представител на МОН в комисията, я което оттук насетне ще влизат трима представители на РУО, определени от началника му, представител на Община Пловдив, определен от кмета, както и представител на обществения съвет на съответното училище.

Обявиха промените за избор на директори, които прекратиха конкурса в над 30 училища в ПловдивскоТе са публикувани от МОН за обществено обсъждане

Промените засегнаха и изпита, който кандидатите за директорския пост ще полагат. До момента той се състоеше от тест и решаване на казус, които се генерират в деня на изпита и се изпращат по модули от МОН. Оттук насетне обаче Министерството ще организира изработването на тестовете, въпросите със свободни отговори и казусите и предоставянето им при провеждане на конкурса за заемане на длъжността "директор" на държавните и общинските училища.

Новите правила предвиждат повече практически казуси, намаляване на субективните критерии, както и по-голям брой практически задачи, насочени към придобити знания. Предвижда се процедурите да бъдат аудио и видео записвани, решиха от МОН.

Цялата тази промяна в Наредба 16 бе осъществена, за да се постигне по-прецизен избор на ръководители на образователните институции. Същият нееднократно е ставал обект на критики от кандидати, които се притесняват от нагласени процедури и предварително съобщаване на изпитните задачи на определени претенденти за директорското кресло.