Прекратиха конкурса за директори на десетки гимназии и основни училища в Пловдив и областта. Това става два дни преди началото на учебната година със заповед на директора на Регионално управление на образованието. С нея Антоанета Панова е отменила друга своя заповед от 5 юли 2022г., с която стартира провеждането на конкурс за директорските кресла на 38 образователни институции в града и областта.

Актуализират образованието в Пловдив и областта, търсят 38 нови директори на училищаРУО обяви конкурс, активен до 8 август

Прекратяването на конкурса засяга 34 училища. То се случва заради влязло в сила решение на Върховен административен съд относно Наредба 16 за провеждане на конкурси за директори за държавни и общински образователни институции. С последното се отменя като незаконосъобразно изискването за участие представител на МОН в комисията, която оценява кандидатите.  Според последната поправка в нея участие вземат двама представители на РУО, определени от началника на РУО, представител на Община Пловдив, определен от кмета на общината, както и представител на обществения съвет в училището

Отпада изискването за присъствие на представител на МОН, определен от министъра на образованието и науката. Така кой оценява и избира директорите ще се определя изцяло на местно ниво. Това обаче неведнъж е ставало причина за недоволство на кандидати за директорския пост, които са обвинявали в "нагласени избори" комисиите. 

РУО-Пловдив мотивира решението си с това, чеНовата редакция на чл. 19, ал. 1 от наредбата е в противоречие с изискванията на чл. 18, ал. 1 от същата, съгласно която комисията се състои от петима членове" и така ще се създадат пречки за законосъобразно провеждане на конкурсите.

Днес е бил крайният срок за публикуване на заповедта и съответно препращането ѝ до кандидатите, допуснати до участие в конкурса за директори.

Припомняме, че обявеният конкурс търсеше директори на 38 училища. За поста конкурсът бе е два етапа: писмен изпит, който включва решаване на тест и решаване на казуси, както и защита на концепция за стратегическо управление на институцията.

Ето и училищата, с които се прекратява конкурса:

За Пловдив:

СУ ”Никола Вапцаров“, СУ ”Найден Геров“, СУ ”Симон Боливар” , СУ ”Братя Миладинови” , Национална търговска гимназия , ОУ ”Княз Александър I“ , НУ ”Христо Ботев” , ОУ “Алеко Константинов” , ОУ ”Васил Петлешков” , ОУ ”Яне Сандански“, ПГ по транспорт и строителни технологии ”Гоце Делчев“ , ПГ по архитектура, строителство и геодезия “Архитект Камен Петков” , ПГ по машиностроене и ПГ по електротехника и електроника

За областта:

ОУ ”Проф. д-р Асен Златаров“- Боянци

ОУ “Петко Каравелов”,  ОУ ”Отец Паисий” , СУ ”Св. Княз Борис I“  - Асеновград

ОУ ”Отец Паисий“- Песнопой

 ПГ по селско стопанство - Куклен

СУ „Христо Ботев“ - Лъки

ОУ ”Дядо Иван Арабаджията”  - Царацово

ОУ ”Петър Бонев“ -  Перущица

ПГЛВ “Христо Ботев“ - Перущица

ОУ ”Св. св. Кирил и Методий” - Дълбок извор

ОУ ”Отец Паисий“ - Искра

ОУ ”Христо Ботев“ - Крумово

ОУ ”Св. св. Кирил и Методий” - Кадиево

 ОУ ”Св. св. Кирил и Методий“ - Първенец

ОУ „Богданица“ - Богданица

ОУ „Христо Ботев“ - Поповица

ОУ ”Христо Смирненски” - Стамболийски

ПГ „Ген. Владимир Заимов“ - Сопот

ОУ „Васил Левски“ - Хисаря