Емблематична сграда в самия център на Пловдив е пусната за публична продан от частен съдебен изпълнител, научи TrafficNews. Сградата в която се помещава магазинът от световната верига „H&M” се продава, като началната тръжна цена е 24 177 927.36 лв. или 12 361 977.96 евро. Това е първи опит да бъде продаден имотът, като цената представлява 80% от данъчната оценка.

Огромният имот с обща площ от 4 513.90 кв.м попада в ръцете на  ЧСИ Мариана Кирова, заради дългове на фирмата собственик „СС ПРОПЪРТИ” ООД към австрийската банка ФОЛКСБАНК ЩАЙЕРМАКС АД. Дружеството е с внесен начален капитал от близо 5,4 млн. лева и се управлява от двама собственици – Карл Полцхолер, който е собственик на 60 % от капитала и Рудолф Лайтнер, който притежава 40 %. Фирмата СС ПРОПЪРТИ ООД е основана на 23 Юли 2008 година, като седалището на компанията се намира в гр. Пловдив. Оборотът на фирмата за 2021 година е в размер на 544,000 лв. което е с 11% по-малко от предходната 2020 година (610,000 лв.), а средният годишен ръст е -3%.

Имотът е разположена на шест етажа с разгъната застроена площ от 4513.90 кв.м. и се състои от сутерен, множество търговски обекти и магазини, офиси, изложбена зала, кафене , сервизни помещения, тераси, стълбища и др. Върху имота са наложени възбрани по граждански дела в Грац, Австрия за над 9 млн. лева.

Сградата притежава статут на архитектурно-строителен паметник на културата с категория „ансамблово значение“ и е елемент от групов паметник на културата – система от улични ансамбли по ул. „Княз Александър I” и ул. „Отец Паисий“. Разположена е на територията на Групов паметник на културата „Историческа зона Филипопол – Тримонциум – Пловдив“. Двете нива на сутерена са обособени като „Археология“ с изложбени площи, в които се намират римски руини, представляващи археологически находки – фрагмент от римски стадион на гр. Пловдив – сектор от източния ред седалки, която археологическа структура има статут на паметник на културата с национално значение.

Търгът за публичната продан стартира на 13 юли и оферти ще се приемат до 13 август. Евентуалният нов собственик, предложил най-висока цена ще бъде обявен на 14 август.