Лъчетерапия на двама пациенти с шваном извършиха с единствения у нас КиберНож д-р Веселин Попов и колегите му в Клиника по лъчелечение към УМБАЛ „Св. Георги“ в Пловдив. „Заболяването е доста рядко и няма достатъчно публикувани материали за пациенти, лекувани с този метод. Резултатите на контролния ядрено-магнитен резонанс след лечението обаче са много добри”, разказва младият лекар.

Д-р Попов завършва Медицински университет – Пловдив с отличен успех 5,91 през септември 2016 г. Още същата година става първият специализант в Клиниката по лъчелечение от над 25 години. Казва, че онкологията го привлича още като студент, тъй като специалността е изключително иновативна. Интересът му се засилва и от монтирането на КиберНожа. Поради липса на обучени кадри в България, както и недостатъчен опит с този най-висок клас линеен ускорител за роботизирана стереотактична радиохирургия, той започва самостоятелно да търси начини за обучение в чужбина. През месец март 2017 г. става първият докторант по онкология в историята на МУ-Пловдив, към катедра по Клинична онкология. Успява да създаде контакти с някои от водещите лъчетерапевтични центрове в Европа. В началото на 2018 г. печели финансиране по Европейски проект „ДОКТОРАНТ-2“, чрез който общо 64 докторанти, постдокторанти, млади учени и преподаватели повишиха капацитета си за научноизследователска дейност. И заминава на едномесечен стаж в Германия. Посещава 4 университетски болници в 3 града, някои от които с над 8-годишен опит с КиберНож. Придобитите знания и фракционирани режими на работа слагат основата на роботизираната стереотактична радиохирургия с КиберНож в страната. „Радвам се, че успях да намеря този център в Германия. Колегите ме приеха много добронамерено, видях много неща, част от тях успях да приложа и в България. И резултатите, които сме постигнали, са наистина впечатляващи”, отчита специализантът.

Освен клиничната насоченост, д-р Веселин Попов проявява и научна такава. Има публикации и резюмета в международни и български форуми и списания, както и участия в няколко учебници, учебни помагала и вътреуниверситетски проекти. Посещава онкологични и лъчетерапевтични конференции в страната и чужбина.  През 2018 г. става член на Управителния съвет на Асоциация „Млад Лъчетерапевт“. В края на годината на официална церемония на БЛС е награден в категория „Ти си нашето бъдеще“.

Използването на модерния апарат в Клиника по лъчелечение към УМБАЛ „Св. Георги“  започва през април 2017 г. Първоначално се лекуват пациенти с доброкачествени и злокачествени формации на неподвижни органи. Сред тях са злокачествени новообразувания на носоглътката (назофаринкс), пириформения синус, окото и неговите придатъци (ретина, хориоидея, орбита), главния мозък и мозъчните обвивки, ендокринната система – хипофиза, епифиза, доброкачествени новообразувания на главния мозък и мозъчните обвивки, хипофиза, епифиза, както и вторични злокачествени новообразувания на главния мозък и костен череп. Преди година за първи път в страната в УМБАЛ „Свети Георги“ бе извършено лечение с КиберНож и на пациенти със злокачествени формации на подвижни органи – двама мъже с карцином на простатата и един мъж с тумор на гръбначния стълб.   

„В началото имахме ограничение от Здравната каса за броя на пациентите, но за наша радост в последните 3-4 месеца това ограничение отпадна. Така че постоянно имаме нови и нови пациенти, които идват от цялата страна. Надяваме се в бъдеще да започнем да правим и белодробни метастази, метастази на черен дроб, панкреас и др.”, посочва д-р Попов.

И отчита тревожната статистика, че броят на пациентите със злокачествени заболявания нараства. „В момента онкологичните заболявания са на второ място след кардиологичните. В следващите 20 години се очаква да минат на първо място по заболеваемост в света. Това, от една страна, се дължи на факта, че продължителността на живот нараства, а, от друга, на липсата на достатъчно профилактични прегледи. Знаете, че в колкото по-ранен стадий се открие заболяването, толкова шансът за излекуване и ремисия е по-голям”, обяснява младият лекар.

Съветът му към хората е да не се притесняват от лекарите, да не приемат профилактичните прегледи като досадно задължение. Например мъжете над 60 години е добре да си правят профилактични прегледи и да си пускат PSA – маркер за туморна активност на простатата. Да не чакат последния момент, когато симптомите са се засилили и заболяването е в напреднал стадий. Жените над 40 години е добре веднъж годишно да си правят мамография. Не е болезнено, прави се на много места, поема се от Здравната каса. Ракът на гърдата е едно от най-често срещаните онкологични заболявания при жените, а при мъжете е ракът на простатата.