Екипи на Столичен инспекторат продължават със засилените проверки на замърсители на въздуха в София. В изпълнение на мерките заложени в „Програма за управление качеството на атмосферния въздух на Столична община инспекторите са проверили обекти, които са потенциални източници на замърсяване.

Тази седмица са проверени 33 строителни обекта, 21 автосервизи, пунктове за смяна на автомобилни гуми, ателие за тапицерски услуги. Извършени са 4 проверки на пунктове за изкупуване на отпадъци от хартия, картон, пластмаса съвместно с експерти от РИОСВ - София.

Проверките включват начина на отопление и нерегламентирано горене на отпадъци. Инспектирани са и 5 производствени обекти. За непочистена прилежаща територия са наложени две глоби.

Съставени са 4 акта за установени нарушения за горене на отпадъци на открито. Районите, в които са констатирани нарушенията са "Младост", "Триадица" и "Подуяне".

Не се съобщават имената на нарушителите, както и наложените им санкции.