Пловдивски медии  се обявиха солидарно срещу огласяването на лични данни, публикацията на снимки и подробности за живота на 16-годишния ученик от Пловдив, задържан за тероризъм. 12 медии подготвиха Декларация, в която изразяват възмущението си от публикациите и настояват за спазване на Законът за закрила на детето и Етичния кодекс. 

Журналистите се обединяват за запазване на професионалните и етични норми, а декларацията ще бъде изпратена до Държавната агенция за закрила на детето, Националния съвет за журналистическа етика, СЕМ, Специализираната прокуратура.  

ДО ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

ДО НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА ЖУРНАЛИСТИЧЕСКА ЕТИКА

ДО СЕМ

ДО СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА

 

 

                                                                   Д Е К Л А Р А Ц И Я

 

 

срещу потъпкване на законодателството на РБ и нарушаване на професионално-етичните стандарти в публикации, разкриващи лични данни на непълнолетен ученик, разследван за радикализация

 

  1. Считаме, че с публикувани снимки, информация и пряко включване в извънредна емисия „Новини” от двора на училището от 10 юни 2019 година, свързана с лични данни на семейството и самия разследван ученик, е пряко нарушен Законът за закрила на детето, съгласно който децата могат да участват в медийни публикации, само ако не се разгласяват сведения и данни без тяхното и съгласието на родителите. В случая не е спазено условието да се вземе мнението на семейството и ученика как да се появят в медийната публикация (чл.11 А ЗЗДет.) Публикации, които назоваваха името на училището и ученика, имаше и в други онлайн медии.
  2. Като представители на медиите в Пловдив, очакваме да бъде извършена проверка има ли нарушения на Закона за закрила не детето, Закона за личните данни, Закона за радио и телевизия, Конвенцията за правата на детето и НПК (има ли разгласяване на следствена тайна).
  3. Нашите тревоги и въпроси имат основания в Етичния кодекс на българските медии - изразител на професионалните роли на журналиста. От медиите се изисква „да уважават и да защитават личния живот на хората от неразумни разкрития. Журналистите са длъжни да уважават правото на всеки човек на личен живот, здравен, семеен и социален статус, неприкосновеност на дома и личната кореспонденция”.
  4. След като зам.-главният прокурор публично призова да не се разкрива самоличността на детето, училището и семейството, онлайн издания разкриха данни за детето. Самоличността на дете, което е обвинено в престъпление, трябва да бъде защитена.
  5. При отразяването на случая следва да се спазват всички принципи на етично отразяване на деца, предвидени в законодателството и Етичния кодекс на българските медии и подробно разгледани в Пътеводителя за етично отразяване на деца, разработен от УНИЦЕФ и АЕЖ.
  6. Не приемаме, че огласяване на лични данни за детето и семейството и нарушаване на действащото законодателство може да бъде мотивирано с високия обществен интерес към темата.

 

Декларацията е подкрепена от следните медии:

Трафик нюз

Пловдив тайм

Плодив нау

БНТ-Пловдив

Радио Пловдив

БТА-Пловдив

24 часа

Пловдив24

Марица

24 часа Пловдив

Уча в Пловдив

Под тепето

Политика в Пловдив