Според икономисти, дългосрочните правителствени мерки за подпомагане на бизнеса могат да се окажат вредни и опасни. Експертите препоръчват стимулиране на иновациите, подпомагане на най-бедните, енергийна ефективност и търсене на алтернативни източници на природен газ.

ПП предлага 14 мерки за справяне с кризата на стойност 2 млрд. леваТе ще бъдат обсъдени на утрешния Коалиционен съвет

Какъв ще бъде ефектът от антиинфлационните мерки за бизнеса, предава БНТ. Попитахме икономистите Лъчезар Богданов от Института за пазарна икономика и Констанца Рангелова от Центъра за изследване на демокрацията.

Ясно ли е как мерките ще повлияят върху бизнеса и потребителите?

Това е важното, че няма как да се направи разграничение. Няма как бизнеса да обещае, ако дадете толкова лева отстъпка аз обещавам, че няма да вдигна с толкова стотинки цената. Именно затова всяка подобна схема в дългосрочен план е опасна. Защото тя разглезва бизнеса да очаква субсидии от държавата и както знаем от помощите с коронавируса, уж нещо се въвежда за временна мярка за някакъв тежък шок еднократно, а след това на всички им харесва и искат тя да продължи вечно, което изкривява пазарните стимули. Обезсърчава бизнеса и енергийните предприятия да търсят вариант за решение дългосрочно за по-ниски и предвидими цени, но не с подобен вид директна субсидия, смята Лъчезар Богданов, Институт за пазарна икономика.

Мерките ще повлияят ли на инфлацията?

Частично може да повлияе, тъй като по-ниските разходи на бизнеса позволява той да продава на малко по-ниски цени. Това не е задължително да стане. Бизнесът вече работи на един глобален или европейски и регионален пазар и горе-долу се продава на цени, които са доминиращи в региона и в Европа. От друга страна, големият проблем на домакинствата остават доходите и в голяма част от стоките всъщност енергийните цени нямат голяма тежест. За най-енергийните производства това е изключително важно, но тук говорим за строителни материали, стъкло, цимент, метали. Там наистина цените на ел. енергията са решаващи. За много от другите стоки и услуги влияят други фактори включително: административни разходи, бизнес среда, цената на труда данъчното облагане и т.н., обясни Богданов.

Какво да предприеме страната по отношение на природния газ?

България очевидно за сега няма собствени източник на природен газ, така, че средносрочните и дългосрочните решения трябва да са в две посоки. От една страна, по-благоприятни условия за търсене на местни източници на газ и други суровини, а от друга страна - реална диверсификация в търсене на максимално добри условия за покупки на глобалните пазари. Това не изключва покупки в бъдеще от Руската федерация, но означава повече усилия за търсене на алтернативи. Така дългосрочно бизнесът и потребителите да имат надеждни доставки и добри цени. В момента виждаме огромни разлики в цените на природния газ в Европа и САЩ. Една от причините е, че дълго време Европа, по-скоро беше фокусирала вниманието си да получава благоприятни условия от Газпром и пренебрегваше алтернативи. Сега се оказа, че има алтернативи, но няма инфраструктура. Това отново означава усилие - Европа и България да имат достъп дългосрочно до газ на разумни цени и предвидимост на доставките, допълни Богданов.

Какъв ще бъде ефектът от правителствените мерки за бизнеса?

В краткосрочен план ще помогнат да се намали ефектът от цените и инфлацията, но в дългосрочен няма да помогнат на бизнеса, защото това е една патерица, която ще си ползваме за вечни време, особено ако дългосрочните мерки влязат в сила. Патерицата се състои в това, че ще се дават субсидии в дългосрочен план за бизнеса, а няма да се помогне той да стане енергийно ефективен, да се подпомага намаляване на консумацията, чрез енергийна ефективност, което би било много по-полезно в дългосрочен план, каза Констанца Рангелова, Център за изследване на демокрацията.

Мерките ще повлияят ли на инфлацията?

Ефектът би бил минимален като други продукти, чиито цени се увеличават и в момента не може да контролираме също ще повлияят на инфлацията. В момента ние контролираме само една малка част от нейните съставни части и затова е важно да се въведат мерки, които да помагат на най-зависимите консуматори. По-бедните домакинства трябва да получават помощи. В дългосрочен план е много по-добра мярка е да се подпомагат домакинствата, на които е трудно да плащат сметките, а не да се дават пари отгоре на всички, смята Рангелова.

Полезна мярка ли е законодателното въвеждане на държавна помощ за бизнеса?

До голяма степен не. Това да се гарантират субсидии дългосрочно не помага на бизнеса защото това спира порива към иновация, към повишаване на ефективността и спира неговото развитие, казва Рангелова.

А какъв би бил ефекта им след една-две години, ако предположим, че тогава цените на ресурсите на международните пазари се успокоят?

В такъв случай биха станали безсмилени, но те са вредни, че именно спират по-продуктивните мерки да се случат защото бизнеса продължава да разчита на субсидии, а не да намери продуктивни и дългосрочни решения за високите цени, допълва Рангелова.