Повече от половината строителни предприемачи /51,2%/ предвиждат да вдигнат цените на имотите през следващите три месеца. Това показва регулярно провежданото от НСИ Наблюдение на стопанската конюнктура през май 2022 г. Данните говорят за значително променена нагласа в строителния бранш, предвид че в края на 2021 година едва около 34% от мениджърите предвиждаха повишение на продажните цени. 

Строят нови 2000 жилища в Пловдив! Областта е рекордьор по строителни разрешения и стартирани обектиОбластта е върха на строителната верига, единствено по РЗП все още не минава София

Според последните анализи на БНБ натрупаните спестявания в икономиката и ограничените алтернативи за тяхното инвестиране в среда на ниски лихвени проценти продължават да бъдат фактори с проинфлационно влияние върху цените на жилищата. В допълнение към това оскъпяване при предлагането на жилища има или заради непреставащото ускоряване на разходите за строителство с 18.5% през четвъртото тримесечие на 2021 г. по данни на Евростат. Повишените разходи при строителството са както заради по-високи разходи за труд, така и за материали, които са скочили драстично заради войната в Украйна. 

През четвъртото тримесечие на 2021 г. годишният темп на растеж на индекса на цените на жилищата (ИЦЖ) скочи до 9.4% (спрямо 8.7% през предходното тримесечие). Тази тенденция за все по-голямо оскъпяване на имотите е съпроводена и с повишение на броя на сключените сделки за покупко-продажба - с 30.2% на годишна база през четвъртото тримесечие на годината. Все още обаче няма данни за повишението на цените през новата година, което поне според офертите на пазара на имоти е шоково. 

Има ли реални продажби при тези цени на имотния пазар в Пловдив и региона?Статистиката сочи оскъпяване от под 15% на имотите в Пловдив за две години, офертите между 50% и 100% по-скъпи

Нарастване на цените на жилищата продължи да бъде отчитано във всеки от първите шест по големина областни града, включително в Пловдив, където беше регистрирано най-голямо поскъпване на старото строителство - с цели 13,2% на годишна база за старо строителство, и по-скромният ръст от 4,9% за ново строителство. 

На национално ниво годината завърши с едновременен ръст на цените при съществуващите жилища (10.0%) и при новите (8.4%) жилища.

Фактори, които подкрепят търсенето на жилища и допринасят за нарастването на техните цени, е увеличението на доходите от труд, подобрението на нагласите на домакинствата за придобиване на жилище, а също и засилването на кредитната активност, отчитат още от БНБ. 

Освен това цените на жилищата общо за страната превишиха с 0.4% отчетените досега в исторически план максимални стойности през третото тримесечие на 2008 г.

Икономистите от БНБ отчитат  още, че през четвъртото тримесечие на 2021 г. съотношението „цена/наем на жилищата“, което e често използван индикатор за подцененост и надцененост на жилищата, продължи да надвишава съществено (с 28.9%) историческите средни стойности. 

Инфлацията и оптимистичните очаквания за все по-голямо нарастване на цените на имотите са сред факторите, които са в основата на акселерацията на пазара. 

 

Само за три месеца: 147 сгради с 316 жилища в Пловдив и областта се сдобиха с акт 16В Пловдивско се строят основно къщи, в София, Варна и Бургас сред новите сгради има повече комплекси

"Това е сигнал, че решенията на домакинствата за придобиване на жилище се определят от мотиви, които са различни от извличане на непосредствена финансова полза чрез отдаване под наем на новопридобитите имоти. Такива причини биха могли да бъдат очаквания за продължаващо нарастване на цените на жилищата и реализиране на капиталова печалба след продажба в бъдеще или възприемане на жилищата като алтернативен актив за съхранение на стойност в условия на ниски лихвени проценти и значителен растеж на потребителските цени", пишат в своя анализ БНБ. 

В същото време оценките, направени с макроиконометричен модел на БНБ, показват значително по-слабо положително отклонение на текущите цени на жилищата в България от дългосрочното им равновесно ниво (в размер на около 2.7%). Това се дължи на факта, че нарастването на доходите на домакинствата в комбинация със запазващите се ниски лихвени проценти по жилищни кредити повишават достъпността на жилищата, което в макроикономическия модел се отразява като повишение на равновесната им цена.

Показателят на НСИ за бизнес климат в строителството през май показва влошаване на очакванията на бранша, който се изразява във спад на индекса с 3.6 пункта. Това е в следствие на по-неблагоприятните очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Мненията им за получените нови поръчки през последния месец също са негативни, което е съпроводено и с попесимистични очаквания за строителната активност през следващите три месеца. Несигурната икономическа среда, цените на материалите и недостигът на работна сила продължават да са основните затруднения за развитието на бизнеса, а в същото време се очаква цените на имотите ново строителство да се повишат. 

Всеки четвърти имот в Пловдив е закупен с ипотекаВсе повече хора предпочитат договорната ипотека, която е без съфинансиране

Бум на жилищното кредитиране! Въпреки войната: ипотеките скочиха с рекордните близо 20%Теглили сме над 14,4 млрд. лв. за апартаменти и къщи