Строителството в Пловдив и областта продължава да бележи бурни темпове. През първите три месеца на 2022 година в област Пловдив са въведени в експлоатация цели 147 нови сгради с 316 жилища в тях. Само София изпреварва Пловдив с 162 сгради с 1 250 жилища с новоиздаден акт 16.

Във Варна въведени в експлоатация от януари до март са 130 сгради с 596 жилища в тях, което означава, че е имало повече комплексно застрояване. В Пловдивско например голяма част от новите жилищни сгради да еднофамилни къщи в община Родопи и Марица. 

Строят нови 2000 жилища в Пловдив! Областта е рекордьор по строителни разрешения и стартирани обектиОбластта е върха на строителната верига, единствено по РЗП все още не минава София

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в България през първото тримесечие на 2022 г. е 1206, а новопостроените жилища в тях са 4299. Спрямо първото тримесечие на 2021 г. сградите са с 254 повече, или с 26.7%, а жилищата в тях намаляват едва с около 4%. 

Новите жилищни сгради у нас са основно със стоманобетонна конструкция са 74.5%. Тенденцията да се строят повече къщи е видна в цялата страната. Близо 80% от новите жилищни сгради са къщи, следвани от жилищните кооперации (13.5%). В сравнение с първото тримесечие на 2021 г. се наблюдава увеличение в броя на новопостроените къщи, докато броят на жилищните кооперации и сградите от смесен тип намалява.

Всяко трето ново жилище е тристайно. Другата една трета от новопостроените домове са двустайни, а едностайни са едва около 4,5% от всички нови апартаменти. 

Общата полезна площ на новопостроените жилища през първото тримесечие на 2022 г. е 444.4 хил. кв. м, или с 2.2% повече в сравнение със същото тримесечие на 2021 г., а жилищната площ се увеличава с 2.6% и достига 351.4 хил. кв. метра.

Същевременно средната полезна площ на едно новопостроено жилище се увеличава от 97.3 кв. м през първото тримесечие на 2021 г. на 103.4 кв. м през същото тримесечие на 2022 година. Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Силистра - 241.3 кв. м, и Търговище - 169.6 кв. м, а най-малка - в областите Велико Търново - 68.3 кв. м, и Кърджали - 72.7 кв. метра.