Самолечението с антибиотици може да доведе до нова епидемия. Твърдението е на учени от Пловдив. В Световния ден на антибиотиците – 18 ноември, те предупреждават за опасностите, които крият, ако приемът им не се консултира с лекар, особено в условията на пандемия от COVID-19. 

Лека хрема, кашлица и гърлобол. Първото, за което се сещат по-голямата част от хората, е прибягването до антибиотик. Лекарите все по-често наблюдават случаи на самолечение с антибиотици заради пандемията. 

Според ректора на Медицински университет-Пловдив и ръководител на Катедра „Микробиология и имунология” проф. д-р Мариана Мурджева, антибиотик трябва да се прилага само, когато има съмнение за бактериална инфекция, която може да засегне човешките органи. 

„Лечението, което започва при COVID-19, не трябва да стартира моментално с антибиотик. Особено, ако пациентът е заразен и няма клинични симптоми или е с много леки такива”, твърди проф. Мариана Мурджева.

18 ноември е обявен от Европейския център за контрол на заболяванията като Европейски ден за повишаване на осведомеността на обществото относно антибиотична употреба.

Днес, десетилетия след откриването на първите антибиотици, те са все още са мощни оръжия за лечение на инфекциите и профилактика на някои от тях. 

„Това самолечение е много опасно, защото е вероятно след време да доведе до една скрита епидемия и ще бъде пагубно за цялото общество. Затова разумната употреба на антибиотиците може да намали риска”, казва пред TrafficNews.bg проф. Мариана Мурджева. 

Интервюто с нея - вижте във видеото: 

Катедрата по Микробиология и имунология при МУ-Пловдив напомня, че неправилната антибиотична употреба, вкл. и в условия на КОВИД-19 епидемия, води до придобиване на резистентност на бактериите към тези стратегически лечебни средства.

Възможно е в близките години да се оформи скрита епидемия от инфекции, причинени от полирезистентни бактерии, които ще доведат до застрашаване на човешкия живот – повече, отколкото предполагаме.

Какво трябва да се знае?

1.     Антибиотиците се предписват от лекар.

2.     Желателно е да се направи антибиограма (тест за изпитване на чувствителността на бактерия към отделни антибиотици) преди прилагането им.

3.     Антибиотиците не лекуват пряко вирусни заболявания като КОВИД-19 и грип. Те повлияват бактериални инфекции или предпазват развитието на бактерии при увреждане на организма от вирусите. Леките симптоми при КОВИД-19 и латентна коронавирусна инфекция не са показания за прилагане на антибиотици!

4.      Всеки антибиотик се прилага определена доза, път на прием и продължителност на лечение.

Разумната употреба на антибиотиците е медицинско изкуство, което може да ограничи развитието на антибиотичната резистентност и да намали заплахата за общественото здраве.

Да съхраним ефективността на този ценен ресурс в медицината – антибиотиците, за бъдещите поколения!