Най-голямото държавно търговско дружество в Пловдив – „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, продължава да пуска обществени поръчки с директно договаряне към една фирма, а сумите по тях стават все по-големи.

TrafficNews писа как водното дружество в Пловдив си купува техника на старо за 120 000 лева от едноличен търговец с директно договаряне. Нещо повече – от ВиК вече бяха отстранили фирмата заради несъответствие в документацията, а след като поръчката е била прекратена, те са пуснали директно договаряне със същата тази компания.

ВиК – Пловдив си купува автокран на старо от земеделец за 120 бона след крах на обществена поръчкаВодното дружество продължава да изпитва сериозни затруднения по процедурите по ЗОП

Оказа се, че това не е прецедент – напротив.  ВиК са пуснали още една подобна инхаус процедура този път за внушителните 950 000 лева без ДДС. Тя е за покупка на нова специализирана техника при условията на финансов лизинг.

Първата поръчка е била пусната на 1 февруари, като е била на конкурсен принцип и разделена на две позиции. Едната е за била за доставка на два броя триосни самосвала и един бордови камион с хидравличен кран, а другата за един багер-товарач и един телескопичен товарач.

По двете позиции е имало само един участник, който е подал документация -  компанията „ОТП Лизинг” ЕООД.  Те са предложили по двете позиции да имат подизпълнители в лицето на „Ай Тръкс” ЕАД и „Евромаркет кънстръкшън” ЕАД. Комисията от ВиК обаче установява пропуски в документацията и отстраняват лизинговата компания, а поръчката прекратена в края на март.

На 12 април ВиК – Пловдив пуска нова поръчка със същия предмет и очаквана техника. Този път вместо публично състезание, се кани само една фирма за участие - „ОТП Лизинг” ЕООД.

В мотивите е записано, че възложителят е прекратил предишната поръчка, тъй като офертата на единствения подал такава и за двете обособени позиции, е неподходяща.  Въпреки това се пуска договаряне без предварителна покана за участие спрямо „ОТП Лизинг” без първоначално обявените условия на горецитираната прекратена обществена поръчка да са съществено променени.

Това е поредната процедура, по която водното дружество бърза или се опитва да заобиколи конкурсния принцип. Буквално всяка трета поръчка, откакто стъпи новия директор Огнян Кулишев или се прекратява, или влиза в КЗК и ВАС.

Самият той бе назначен от служебното правителство на Стефан Янев, което критикуваше всички тези похвати и поръчки на редовния кабинет. Видно обаче самите те имат същия тертип на работа.

Несгодните на новото ръководство на ВиК – Пловдив с обществените поръчки и проблемите, които предизвикат те в Пловдив, вижте в линковете:

Блокаж във ВиК- Пловдив! КЗК отмени поръчка за ремонти при аварии за 12 млн. лева

ВиК – Пловдив остава без доставка на тръби за големите ремонти и аварии след решение на ВАС

Замразяват „Модър-Царевец” и ремонта на Кукленско шосе заради ВиК – Пловдив

ВиК – Пловдив пусна нова поръчка за охрана за 1 млн. със същите фирми, макар веднъж отстранени