„Процедурите за ремонта Концертна зала пропадат. Нямаме информация дали Министерството на културата прави нещо за ремонта й”, каза председателят на гражданска инициатива „Дом за Пловдивската опера” Любозар Фратев преди няколко дни. Тогава бе представена концепцията за направата на опера върху парцела на Партийния дом. Когато изричаше тези думи до него стоеше арх. Илко Николов, който е авторът на идейния проект на начинанието. Той на няколко пъти при представянето си каза, че не е необходимо Концертна зала да бъде бутана с Партийния дом, тъй като има конструктивна фуга.  Така може да се направи проекта и за Концертна зала, и за дом на Пловдивската опера.  

Въпреки думите на Любозар Фратев, че Министерството на културата нищо не прави за Концертна зала, в момента тече процедура за избор на проектант на бъдещия ремонт. Неговият колега от фондацията арх. Илко Николов знае прекрасно това, защото той е един от кандидатстващите по обществената поръчка, пусната от Министерството на културата.  Фирма „Арконт” ЕООД на арх. Николов, заедно с още 6 фирми, от които  5 софийски и 1 варненска, искат да проектират Концертна зала. Обществената поръчка е за 240 хил. лева с ДДС.

Така от една страна арх. Николов кандидатства с частната си фирма за проекта на Концертна зала, от друга като гражданин той изготвя идейната платформа за проекта на новата опера. С други думи, бившият председател на Общинския съвет иска да стане проектант на цялата бъдеща зона.

Техническото задание за Концертна зала включва , увеличаване на седящите места със 100 до 650.  Залата трябва да има дълбочина 35 метра с нова сцена, дълбока не по-малко от 9 м, плюс нова оркестрина при минимум квадратен метър, отреден за оркестрант. Към сценичното пространство трябва да бъде предвидена зона за чакащи актьори, а за сценичния портал е уточнен размерът 12-13 м ширина и 6 м височина.

При реконструкцията трябва да бъдат използвани естествени материали – камък, керамика, дърво, естествени фурнири. Важно е реконструкцията да бъде реализирана в дух на съвременност и модерно третиране на съществуващия архитектурен обект, пише в заданието.  Както и в първия вариант специално е отбелязано, че във фоайето има стенопис на Димитър Киров, който трябва да бъде съхранен.

За проектът за опера върху Партийния дом от фондацията казаха, че може да се направи конкурс, но по всичко личи, че оттам ще настояват да се придържат към заданието от арх. Илко Николов.

30 000 лева на място би струвала новата опера в Пловдив! Откъде ще се вземат парите?Акционерно дружество трябва да събере капитала за началото на строителството, след това – заем