За пет път вече пословичният списък на МРРБ за финансиране на общини за пътни и ВиК проекти ще бъде преправен. Това е станало ясно, след като вчера регионалният министър Иван Шишков се срещна с представители на Националното сдружение на общините .

От НСОРБ излязоха със съобщение, че ще се направи нова методика, с която да се прецизира списъка и да се промени решението на бившето правителство от 1 август.

В най-кратки срокове общините трябва да потвърдят заявените за финансиране обекти, като представят валидно разрешение за строеж. За да бъдат финансирани проектите за ремонт на улици, преди сключване на Споразумение с МРРБ следва да бъдат предоставени документи, доказващи, че подземната инфраструктура под тях е ремонтирана и има приложена улична регулация. Предложенията на НСОРБ, които бяха възприети от ръководството на МРРБ, включват определяне на максимален размер  на средствата, които може да получи една община, като горната граница варира според броя на жителите.

Това означава, че списъкът с проекти за Пловдивска област може да бъде сериозно променен. Той включва проекти за 14 общини на обща стойност от 81 млн. лева. Най-големият проект е в Община Пловдив – ремонта на „Голямоконарско шосе” за 18 млн. лева. Проектът има строително разрешение, но  не и  ремонтирана подземна инфраструктура. В обществената поръчка тя е част от дейностите, които трябва да се извършат.

13 пловдивски общини получават 63 млн. лева от МРРБ за улици и ВиК проектиПловдивска област получи най-много средства от предвидените 827 млн. лева

Не е ясно е в другите 13 общини на какъв етап са проектите  им. Така например за Община Перущица има предвидени 7,1 млн. лева за пътя от Йоаким Груево до входа на града и водопроводната мрежа. Населението на общината е малко над 5000 души. Към момента не са знаят критериите за допустима стойност на брой населението, но това е един от проектите, които  могат да пострадат заради новата методика.

Близо 18 млн. лева по стария списък трябваше да получи и Община Карлово за пътя  Карлово – Песнопой, който е за 9 млн. лева. Той включва и ремонт на улиците през селата, през които минава – Войнягово, Климент,  Каравелово и Богдан. Тези села трябваше да получат и нова канализация и водоснабдяване с 4 млн. лева.   За Карлово бяха предвидени още 4,4  млн. лева е за реконструкция на ВиК системите и пътните настилки на двете  улици – „Генерал Кацаров” и бул. „Освобождение” 

В Община Брезово заложен бе ремонта на пътя Стряма – Момино село – Борец и Върбен за 2,5 млн. лева

На Община „Родопи” трябваше да се отпуснат  3,7 млн. лева за водопроводната мрежа на селата Белащица и Марково.  Другата съседна на Пловдив община - „Марица”  -  250 хил. лева за ВиК мрежата на село Бенковски.  Също и 4,4 млн. лева за пътя Пловдив – Крислово – Калековец.

1,2 млн. лева бяха преведени за Община Асеновград за ВиК мрежа на новия им квартал „Баделема”. МРРБ е включило и три улици в Калояново, които ще получат 610 000 лева за подмяна на съществуващ уличен водопровод по ул. „Петър Берон“, ул. Цанко Церковски“, ул. „Васил Левски“. 1,65 млн. лева ще се дадат за Рехабилитация на съществуващата водопроводна мрежа на село Цар Калоян в Община Куклен.

Община Лъки е одобрена за ремонт на пътя до Джурково и Дряново за 6,5 млн. лева.  Частична рехабилитация ще има на пътя  Маноле-Белозем- Шишманци – Раковски с 3 млн. лева.

Реконструкция на водопроводната мрежа в Стамболийски по улици „Васил Левски”, „Кочо Честименски”  и още няколко улици – 2,3 млн. лева.

Община Съединение трябваше да вземе близо 11 млн. лева  за ВиК и пътища. 2,5 млн. лева са за  реконструкция на част от съществуващата водоснабдителна мрежа, като 8 млн. са за пътя Любен-Голям Чардак-Неделево-Церетелево-Царимир. Последният проект е за 2,2 млн. лева на Община Хисаря за реконструкция на питеен водопровод.

Единият от пътните проекти, който получава Община Първомай,  е Поповица-Бяла река -Първомай, кв.Дебър-Татарево, като предвидената сума е 514 хил. лева.

Очаква се следващата седмица да стане ясно кои проекти ще останат във финалния списък, както и кои ще бъдат добавени.

Пуснаха поръчката за входа на вътрешната магистрала на Пловдив за 19 млн. леваДо 12 септември събират оферти за реконструкцията на Голямоконарско шосе