Общините в Пловдивска област ще получат 81 млн. лева за свои пътни и ВиК проекти от правителството. Трансферът от бюджета на МРРБ беше одобрен от правителството на последното заседание на кабинета „Петков”.

С решението чрез преструктуриране на бюджета на ведомството за 2022 г., са осигурени 418 млн. лв.  Финансиране получават 297 проекта за пътища, улици и ВиК мрежа, чиято обща стойност е 827 млн. лева. 50% от парите общините ще получат през тази година ,а останалата част през 2023-а година. По проекта 18 млн. лева отиват за Голямоконарско шосе в Община Пловдив, а останалите 63 млн. лева са за другите общини. Пловдивска област получава и най-голямата сума от общия трансфер от 827 млн. лева.

Първоначалният списък на Гроздан Караджов за Пловдивска област бе 32 млн. лева, но в последствие сумата се е увеличила двойно.

Караджов поиска 32 млн. лева за десетки пловдивски села преди да си тръгнеРедица пътища и ВиК проекти включени в списъка на регионалния министър

Единият от пътните проекти, който получава Община Първомай,  е Поповица-Бяла река -Първомай, кв.Дебър-Татарево, като предвидената сума е 514 хил. лева.  Вторият проект е за 5,1 млн. лева – натовареният път от Йоаким Груево до входа на Перущица, както и още 2 млн. лева за водопроводната мрежа на общината.

Следващият е пътят Карлово – Песнопой, който е за 9 млн. лева. Той включва и ремонт на улиците през селата, през които минава – Войнягово, Климент,  Каравелово и Богдан. Тези села ще получат и нова канализация и водоснабдяване с 4 млн. лева.  Община Карлово получава още 4,4  млн. лева е за реконструкция на ВиК системите и пътните настилки на двете  улици – „Генерал Кацаров” и бул. „Освобождение” 

В Община Брезово ще се ремонтира пътя Стряма – Момино село – Борец и Върбен за 2,5 млн. лева

На Община „Родопи” се отпускат  3,7 млн. лева за водопроводната мрежа на селата Белащица и Марково.  Другата съседна на Пловдив община - „Марица” взима 250 хил. лева за ВиК мрежата на село Бенковски.  Също и 4,4 млн. лева за пътя Пловдив – Крислово – Калековец.

1,2 млн. лева ще бъдат преведени на Община Асеновград за ВиК мрежа на новия им квартал „Баделема”. МРРБ е включило и три улици в Калояново, които ще получат 610 000 лева за подмяна на съществуващ уличен водопровод по ул. „Петър Берон“, ул. Цанко Церковски“, ул. „Васил Левски“. 1,65 млн. лева ще се дадат за Рехабилитация на съществуващата водопроводна мрежа на село Цар Калоян в Община Куклен.

Община Лъки е одобрена за ремонт на пътя до Джурково и Дряново за 6,5 млн. лева.  Частична рехабилитация ще има на пътя  Маноле-Белозем- Шишманци – Раковски с 3 млн. лева.

Реконструкция на водопроводната мрежа в Стамболийски по улици „Васил Левски”, „Кочо Честименски”  и още няколко улици – 2,3 млн. лева.

Община Съединение ще получи близо 11 млн. лева  за ВиК и пътища. 2,5 млн. лева са за  реконструкция на част от съществуващата водоснабдителна мрежа, като 8 млн. са за пътя Любен-Голям Чардак-Неделево-Церетелево-Царимир. Последният проект е за 2,2 млн. лева на Община Хисаря за реконструкция на питеен водопровод.

С последното си решение: Правителството отпусна 18 млн. лева за Голямоконарско шосе50% от сумата ще бъде преведена по сметките на Община Пловдив тази година