Община Пловдив най-после пусна обществената поръчка за разширението и реконструкцията на Голямоконарско шосе. Тя е с прогнозна стойност от 19 млн. лева с ДДС, като оферти ще се събират до 12 септември.  

Строителните дейности ще бъдат от землищната граница на Община Пловдив ( Царацовски пътен възел)  до бул. „Дунав”.  Реконструкцията и разширението ще бъде по одобрен проект – включва разваляне на стара пътна и тротоарна настилки и изграждане на пътна конструкция, бордюри, тротоари, велоалеи , ново кръгово кръстовище  и локали. Също така ще има нова ВиК мрежа, отводнителни съоръжения,  напоителна система, нови стълбове и ЛЕД осветление.

Максималният срок на всички дейност трябва да не е по-дълъг от 24 месеца. Припомняме, че средствата за ремонта са осигурени от републиканския бюджет, като 50% ще бъдат преведени тази година и още 50% догодина.

Голямоконарско шосе е т.нар. официален вход на Пловдив от АМ „Тракия”. Той е началото на проектираната вътрешноградска магистрала, залегнала в градоустройствените планове от 70-те години на миналия век.  Тя трябва да минава през целия Пловдив от въпросното шосе през бул. „Васил Априлов”, пробива под Гарата и да се излиза на южното Околовръстно шосе.