„Имаше нездрав интерес от някои медии, като бе внушено, че стоя зад тази фирма и аз да се разпореждам с тези имоти. Предлагам да оттеглите имотите от годишната програма, за да няма и най-малките съмнения, че някой общински съветник иска да ви вземе или някой районен кмет си ги е подготвил. Много деликатна е тази тема за разпореждане с имоти, като се замерваме с едни нечистотии, а в основната няма нищо истинско”. Тези думи принадлежат на общинския съветник и бизнесмен Владимир Кисьов, които бяха изречени на сесията на местния парламент през октомври 2021 година.

В. Кисьов: Нямам общо с 5-те имота на Общината, искани от мой съдружник, навремето спасих терени от застрояванеБизнесменът предложи да извадят исканите имоти от негов съдружник, но цялата точка така или иначе не мина

Тогава реакцията на Кисьов, който обвиняваше журналисти в кулоарите в Общинския съвет, че „хвърлят  нечистоти и неистини” по негов адрес, бе по повод предложение за даване на 5 атрактивни имота на Общината срещу обезщетение на търг. Самото предложение бе входирано по повод инвестиционно намерение на един от редицата съдружници на Владимир Кисьов - Петър Илиев, собственик на „Тема инвест 9787” .

На същата сесия кметът Здравко Димитров прие предложението на Кисьов петте имота в район „Източен” въобще да отпаднат от Годишната програма за разпореждане с общинско имущество, но цялото предложение не събра необходимите гласове.

Три месеца по-късно при публикуването на новата програма  на Общината петте имота с обща площ от 1,5 дка, не само, че не са изкарани от програмата, но са вкарани в две графи за продажба.

В програмата за 2021 година имотите в едно каре  на улица „Варна”  и „Лев Толстой” бяха предвидени за продажба чрез търг.  Въпросното предложение на сесията трябваше да ги премести в друга графа – за право на строеж срещу обезщетение.

За 2022 година обаче предложението е тези терени да бъдат вкарани освен в графата за публични търгове, така и за продажба на право на строеж. С други думи Общината ще има два метода да ги даде на частен инвеститор. Публичното искане на Кисьов тези имоти да отпаднат не е отразено в Годишната програма.

Имотите не позволяват голямо строителство и  е с начин на ползване за застрояване до 10 метра.  Те се намират в район ЖК според Общия устройствен план, което позволява до 20 метра височина и кинт от 1,2.  Така височината на имотите може да бъде вдигната, но максималната застроена площ не може да се разгърне, за да се получи голям жилищен комплекс. С други думи там може да изникнат бутикови кооперации, които са изключително търсени в момента.

Съдружник на Владо Кисьов иска 5 имота в Пловдив срещу обезщетение, изгодна ли ще е сделката за Общината?Вкарват 5 малки имота в едно каре в квартала „Каменица” в Годишната програма за разпореждане