Спорът между областния управител Дани Каназирева и кмета Здравко Димитров за бариерите в центъра на Пловдив все още не е решен. Преди повече от месец Каназирева заяви, че дава 30 дни срок на Община Пловдив да премахне бариерата на улицата до Радио и телевизията и да спре изграждането на такава в Капана. Този срок мина, но действия от Община Пловдив няма.

„Има административни актове, които не могат да се обжалват, като този, който съм издала за премахването на бариерите. Той се удължава автоматично с два месеца. След като изтече, ако няма действия от страна на Община Пловдив, ще вземем решение как да процедираме”, заяви областният управител.

Още преди месец кметът заяви, че няма намерение да изпълнява разпореждането на областния управител.

"Съдът е институцията, която може да разпореди да махнем бариерите. Ако има законово основание ще ги махнем. Те са гласували тези неща в миналия Общинския съвет. Има си съд, след като смятат, че не са законни – да заведат дело.Това е редът”, каза тогава кметът Здравко Димитров.

Припомняме, че областният управител заяви, че след съвещания с юристи и преглед на цялата документация, според тях бариерата и кабината е незаконно поставена. Тя изтъкна редица мотиви защо бариерата на ул. „Дондуков” и бъдещата на ул. „Железарска” не отговарят на нормативната уредба.

Бариерата на ул. „Железарска”, която трябваше да се сложи, е в обхвата на защитена зона – кв. „Капана”. По закон всяка една ремонтна дейности  трябва да мине през съгласувателна процедура в НИНКН.  Подобно съгласуване към момента няма. Друг мотив е, че поставянето на двете бариери  нарушава режима за ползване на общинската собственост, както и на Наредбата за паркиране и спиране на Община Пловдив. По този начин се ограничават правата на всички пловдивчани да имат достъп по общинска собственост.Освен това няма нито решение на Общинския съвет и на Експертен съвет за безопасност на движението, което обуславя незаконността им. 

Зико: Съдът може да разпореди да махнем бариерите, не КаназиреваОбщина Пловдив няма да изпълни искането на областния управител

Махат новите бариери в центъра на Пловдив - незаконни саДани Каназирева дава 1 месец на Община Пловдив да премахне ограничителните съоръжения