Един кмет никога не управлява сам.  Под него стоят стотици служители, експерти и специалисти, които да поддържат работата на сложната бюрократична машина. Най-близко до градоначалниците са неговите заместници. Това са хората в местната изпълнителна власт, които отговорят за различните ресори,  имащи отношение към основните политики, които се реализират.

В  последните два мандата Иван Тотев бе човекът, който винаги се появяваше на челните редици. Той обясняваше за всичко случващо се в града от здравеопазване през транспорт, култура, социална политика до спорт.  

Налаганият модел, че  Тотев отговаря за всичко избута ролята на неговите заместници, що се касае до публичните им образи.  Истината е, че те отговарят за проекти за милиони, а успехите и провалите във всеки един ресор, са заслуга не само на градоначалника, но и на ресорните заместници. 

TrafficNews  ще представи „министрите” на Тотев в поредица от материали – за кои проекти са отговаряли, успехите и провалите в ресорите им, както и какво са свършили, докато са били начело на този пост.

Транспортът и сигурността в един град са едни от нещата, които имат най-пряко отношение към живота на гражданите на дадена община . Логично е на тези ресори да сядат опитни хора с доказана експертиза.  Така в мандата на Славчо Атанасов този ресор се управляваше от Александър Константинов, а в първия на Тотев от Александър Държиков. Изненадващо в началото на мандата бе представен Златин Велев, като зам.-кмет по транспорта. 

Пътищата на Иван Тотев и Златин Велев се пресичат още в ученическите  години. Двамата учат заедно, след това отиват в казарма и в Техническия университет. Политическата кариера на Велев стартира с тази на Иван Тотев. Като кмет на район „Източен”, той назначава приятеля си като секретар на района, а след това става и зам.-кмет.  През  2011 година той се издига до зам.-директор на ОП „Чистота”, а след това поема и транспорта в Голяма община. След като Георги Маринов се оттегли, като зам.-кмет по сигурността, ресорът бе даден на Златин Велев. Така два от най-тежките ресора бяха дадени на довереника на Тотев.  Освен за редицата отдели в тези два ресора, Велев е отговорник и за ОП-тата – „Общинска охрана”, „Паркиране и репатриране” и  „Организация и контрол на транспорта” .

Безспорно най-важната задача на Златин Велев бе свързана с внедряването на системата от Транспортния проект, която продължава да има спорна ефективност.  До този момент Велев не е показал управленските си способности. Напротив, зад всяко напрежение, което се касаеше в ресора – най-вече с превозвачите,  на фронтовата линия излизаше Иван Тотев, който изземваше функциите на своя приближен.

Резултатът е, че към днешна дата системата за градския транспорт, за която Пловдив получи милиони от Европа, работи частично, автобусните превозвачи извиват ръцете на градската администрация, като всичко това води до слабата услуга в градския транспорт. Въпреки и ясните сигнали, че превозвачите саботират системата за градския транспорт, тъй като нямат изгода от новия модел, зам.-кметът изчерпва работата си до писане на доклади. Откакто Велев пое ресора не се забелязват и никакви по-различни мерки в управлението на транспорта и трафика. Вместо да се търсят нови източници за финансиране по различни европейски проекти, битката за внедряване на електронната система, измества всичко друго.

В много отношения зам.-кметът по транспорт много повече прилича на човек, който пише доклади до кмета и чака да се решат проблемите, отколкото самият той да го прави.

 Някак си и по инерция му бе даден ресорът по сигурност.   От една страна той няма никакъв опит в тази сфера, а от друга политиките на Община Пловдив в тази област се изчерпват с поставянето на видеонаблюдение на ключови места в центъра на града и патрулни двойки общински охранители около зоната на Главната.

Рушенето на  общинско имущество обаче продължава да върви с пълна сила. Въпреки че повече от година се говори за поставянето на камери по спирки и други публични места(извън центъра), както и по-тясното съдействие с МВР, това така и не се случва.  Всъщност в нито един момента ресорният зам.-кмет по сигурност, не е представял своята програма за превръщането на Пловдив в по-сигурен град .  С други думи довереникът на Тотев бе поставен там, за да не се търси друг титуляр до края на мандата.

Образът на Велев е точно този, който НЕ трябва да бъде един зам.-кмет с толкова отговорни ресори, макар че възможно да има и изключително добра експертиза, но за тези постове – това не е достатъчно.