Общинският съветник и бизнесмен Владимир Кисьов изпрати право на отговор по повод публикациите в TrafficNews относно съдбата на 5 общински имота, които се намират в район „Източен”.

В правото на отговор е записано, че той никога не е имал интерес или каквото и да е участие към инвестиционното предложение на „Тема инвест 9787” с управител Петър Илиев за взимането им  срещу обезщетение.  Кисьов казва също, че Илиев никога не бил негов съдружник.

По смисъла на Търговския закон двамата не са съдружници в нито едно дружество в България. Двамата обаче имат дългогодишни бизнес връзки – свързани с участия в едни и същи дружества по различно време, както и съвместни дейности в други компании. Индикретно двамата са били за кратко съдружници чрез юридически лица, които имат дялове във фирма „ Аспибул” ООД. През 2016 година съдружници по смисъла на Търговския закон са „Ара” АД с представител и член на съвета на директорите Петър Илиев и „Аспикор” със собственици към онази дата - Владимир Кисьов и Петко Кисьов.

Към днешна дата фирмата „Аспибул” ООД е с управител Петър Илиев, която е собственост на „Аспикор” с управител Петко Кисьов и Станимира Колева с едноличен собственик на капитала „ Ей Джи Кепитъл” АД. В съвета на директорите в последната фирма е Петър Илиев, а с над 90% от акциите е Петко Кисьов. 

Според Търговския закон когато търговско дружество участва в друго дружество, правата му като съдружник или едноличен собственик се упражняват от лицето, което има право да го представлява, или от изрично упълномощено лице.

Владимир Кисьов и Петър Илиев към днешна дата са управители – заедно и поотделно на фирмата „Аспи Билдинг” ЕООД, като едноличен собственик на капитала също е „Аспикор”.

Фирмите, в които са двамата са имали дялови участия в различни период от време и не са съвпадали са „Аспи Ко”, „Аспи Макс” и още няколко дружества.

Ето и цялото право на отговор.

„В последно време медията Ви проявява нездрав интерес към делата ми, по-специално към изявите ми като общински съветник, като прави тенденциозни предположения за лобизъм, задкулисие и/или лично облагодетелстване.

Пиша Ви по повод публикацията сайта „Трафикнюз”  от 14.01.2022 година със заглавие „Петте имота, искани от съдружник на В. Кисьов вкарани в две графи за продажба от Общината”, в която се съдържа поредното манипулативно твърдение по отношение на мен в качеството ми на общински съветник в Общинския съвет – Пловдив. Казвам поредното, тъй като в предишна публикация от 12.10.2021 година със заглавие „Съдружник на Владо Кисьов иска 5 имота, в Пловдив срещу обезщетение, изгодна ли е сделката за Общината?”, отново бе намесено несъстоятелно името ми.

Припомням в кратце фактите, такива каквито са и са публичен достъп. На октомврийската сесия на ОбС – Пловдив, направих предложение 5-те имота, които са искани от мой „съдружник” в район „Източен” , да бъдат извадени от Годишната програма за разпореждане с имоти. И тогава, и сега подчертавам, че нямам общо с 5-те имота, искани от мой съдружник. Нещо повече, цитираното лице никога не е бил мой съдружник и аз нямам общо с въпросната фирма.

Част от изказването ми тогава беше: „Имаше нездрав интерес от  някои медии, като бе внушено, че стоя зад тази фирма и аз се разпореждам с тези имоти. Предлагам да оттеглите имотите от годишната програма, за да няма и най-малките съмнения, че някой общински съветник иска да ги вземе, или някой районен кмет си ги е подготвил”.

Това, че публичното ми искане тези имоти да отпаднат, не е отразено в Годишната програма по никакъв начин не бива да касае мен и името ми да бъде обвързано с това действие или бездействие на някой общински служители. Още по-малко името ми да бъде водещо в заглавието на статията.

Накратко, не съм съгласен да ми се преписва вина и да ми се търси отговорност за грешки, допуснати от други лица.

С убеждението, че като медия, афишираща дълбоката си привързаност към истината, бе бихте си позволили да сте източник и разпространител на целенасочени и пропагандни новини, очаквам да публикувате настоящото писмо и да преустановите разпространението на предубедена, подвеждаща и провокативна информация. Обратното би поставило под съмнение Вашата обективност и би ме принудило да търся защита на правата си по всички възможни начини. Тъй като в самата Конституция е посочено, че свободата на словото – публичното изразяване на мнение и разпространяването на информация не може да води до накърняване на правата ми, каквото е и правото ми на добро име. А правото на отговор е именно начин да „изчистя” името си и да се защитя.

Нека не звучи нескромно, но в бизнеса ми, който развивам повече от 30 години името ми е еталон за коректност и лоялност. През целия си съзнателен живот винаги съм се стремял да спазвам, както законите на държавата, така и моралните общочовешки ценности и норми. Още повече когато започнах да се занимавам с политика и станах обществена личност.

В бъдеще, ако възнамерявате да пишете по казуси, касаещи моята персона, моля предварително да потърсите връзка с мен и да проверите по-детайлно истинността на твърденията, която публикувате, каквото е моето очакване за обективна и професионална журналистика.

Коректно представяне на фактите, за което се надявам в бъдеще да нямам повод да Ви пиша, е най-вече уважение към читателите на електронната Ви медия. Моля това писмо да се счита за право на отговор и да бъде публикувано на страницата Ви.”

С уважение:

Инж. Владимир Кисьов

Общински съветник от ВМРО – БНД в Общински съвет – гр. Пловдив

Петте имота в „Каменица”, искани от съдружник на В. Кисьов, вкарани в две графи за продажба от ОбщинатаТерените на ул. „Лев Толстой” и „Варна” трябваше да отпаднат от Годишната програма по искане на съветника от ВМРО

В. Кисьов: Нямам общо с 5-те имота на Общината, искани от мой съдружник, навремето спасих терени от застрояванеБизнесменът предложи да извадят исканите имоти от негов съдружник, но цялата точка така или иначе не мина