Три курса за развитие на практическите умения в ринологията и отологията се  проведоха тази седмица в Интегралния център към УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД - Пловдив и в Катедрата по анатомия, хистология и ембриология на Медицинския университет Пловдив.

Ръководител на специализираното обучение бе проф. д-р Карен Джамбазов, д.м., изпълнителен директор на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД - Пловдив, ръководител на Катедра по УНГ болести към Медицинския университет – Пловдив, Председател на Българското национално сдружение по оториноларингология, хирургия на глава и шия и Главен координатор на Експертния съвет по УНГ болести към Министерството на здравеопазването.

Обучението започна с микроскопска дисекция на темпорални кости върху кадавър, под наставничеството на доц. д-р Петър Руев, д.м, член на управителния съвет на Българското национално сдружение по оториноларингология, хирургия на глава и шия и преподавател в Тракийския университет в Стара Загора.

Вторият курс бе с насоченост към ендоскопската дисекция на нос, околоносни кухини и слъзни пътища върху кадавър. Наставници на младите специалисти бяха   проф. Д-р Карен Джамбазов д.м.,и доц. д-р Христо Златанов от ВМА София, а проф. д-р Стефан Сивков, д.м. ръководител Секция по Анатомия към катедрата по Анатомия, хистология и ембриология към МУ Пловдив ги запозна с клиничната анатомия на носа и околоносните кухини.

Обучението продължи с двудневен курс на 4 и 5 декември, включващ „хирургия на живо“. Оперирани бяха от проф. д-р Карен Джамбазов, пациентка с хроничен двустранен пансинуит, мъж с доброкачествено образувание на синусите,  вследствие, на който е бил със затруднено дишане, намалено обоняние и главоболие, жена с възпаление на слъзните пътища и 79-годишна пациентка с изтичане на гръбначно-мозъчна течност от носа. 

Участниците имаха възможност да наблюдават в реално време целите операции от операционната зала и дистанционно да водят дискусии посредством видеовръзка в Аудитория X, намираща се в Хирургичния блок на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД – Пловдив на бул. Пещерско шосе 66.

Благодарение на любезното съдействие на проф. д-р Стефан Сивков, младите специалисти имаха възможност да работят с кадаври дарени на катедрата с образователна цел. Съхранението и предварителната обработка на материала са извършени в Отделението по съдебна медицина под ръководството на доц. д-р Павел Тимонов.

По време на обучението последно поколение медицинска техника представиха  фирмите Медтроник България ЕООД, Карл Щорц Ендоскопия България ЕООД и Софарма Трейдинг – официален дистрибутор на Карл Цайс. 

По време на курса лекции изнесоха 12 специалисти от страната и чужбина.

Лектори и модератори бяха проф. д-р Стефан Сивков, проф. д-р Николета Трайкова, доц. д-р Христо Златанов, д-р Димитър Чаталбашев, проф. д-р Диляна Вичева, д-р Александрина Топалова, проф. д-р Румен Бенчев, доц. д-р Петър Руев.

Международни лекторите бяха проф. д-р Алберто Шрайбер от университетската болница в Бреша, Италия и проф. д-р Йоанис Константинидис от университета в Солун.

Този тип курсове представляват несъмнено изключително полезна и ценна възможност за младите лекари, като им осигуряват непосредствен контакт с прецизни техники и модерна апаратура в сферата на ушно-носно-гърлените болести и хирургия на глава и шия.