Всеки стоматолог се сблъсква ежедневно със случаи, при които има неясноти за произхода на болката. И това затруднява поставянето на точна диагноза.

В тези случаи най-доброто решение е 3D изследване. То дава триизмерна информация както за болния зъб, така и за околните тъкани и стоматологът може да постави най-точната диагноза.

Получават се изображения с ултрабързо сканиране, ниски дози и много висока разделителна способност.
Пловдивската дентална клиника K DENT разполага с два от най-модерните апарати в града в рентген центровете на ул. „Иван Вазов” 33 и на ул. „Съединение” 43. Специалистите са категорични, че Конично-лъчевата компютърна томография, генерираща 3D образи, има редица предимства пред стандартната снимка. Тя може да се използва във всички сфери на денталната медицина – в оралната и лицево-челюстна хирургия, ендодонтия, имплантология, ортодонтия, диагностика на заболявания на ТМС, пародонтология.
Позволява да се визуализират патологични процеси в съвсем ранен стадий от развитието им, да се направи оценка на кореново лечение и регенеративна пародонтална терапия. Дава възможност да се правят точни измервания на кисти и грануломи и да се проследи развитието им след провеждане на лечение.

Благодарение на модерното имплантно планиране може да се определи точната позиция на импланта върху 3D модел, изследвайки нивото на костта и заобикалящите анатомични структури и определяйки точно височината за повдигане на синуса.
Панорамната рентгенография пък показва общ изглед на челюстите, зъбите, синусите, назалната област и темпоромандибуларните стави. Откриват се ретинирали или допълнителни зъби, болестни състояния на зъбите, костни аномалии, кисти,инфекции, полипи в синусите, отношението на зъбите спрямо синусите, възпалителни процеси на темпоромандибуларните стави и фрактури.

Панорамните апарати в K DENT притежават уникална система за Многослойно сканиране - в едно изследване, със същото време на експозиция и доза на традиционните панорамни апарати се генерират 5 различни образа, което позволява да се избере най-точния и подходящ за съответните диагностични нужди. Притежават автоматична система за най-добро фокусиране и автоматична оптимална експозиция.

Дентална клиника K DENT предлага на своите пациенти и сегментна рентгенография. Тя показва целия зъб – от коронката до края на корена и основата на зъба. Използва се за откриване на проблеми под венечната линия или в челюстта - патологични изменения в зъбите, абсцеси, кисти и костни промени, свързани с някои болести.

„В нашия рентгенов център се правят само паралелни интраорални снимки, поради значителните предимства, които имат. Това е техника на снимане, при която се използва филмдържател. Той спомага за отстраняване на грешките при експозиция и намаляване на йонизиращата доза. Полученият рентгенов образ на зъбите е с максимално редуцирано изкривяване и с реални размери”, обясняват специалистите.

Интраоралните снимки се извършват с дигитални сензори, като полученият образ може да бъде изпратен по електронен път или разпечтан на фотохартия с високо качество и различни видове визуализация за улеснение на диагнозата.
Денталният рентген предлага също т.нар Bitewings - кариес диагностика, оклузални рентгенографии, определяне на пародонтален статус, телерентгенография, рентгенографии на синуси, череп и темпоромандибуларни стави.

Д-р Чаталбашев – анестезиологът, който осигурява медицински сън при лечение на зъбиОбщата анестезия се прилага при деца и пациенти със силно изразена дентофобия

Денталният специалист д-р Кръстев: Качественото обслужване дава спокойствие на пациентитеЛечението под обща анестезия позволява максимално бързо и ефективно да бъдат извършени голям брой интервенции без страх и дискомфорт