Най-много румънци, турци и гърци са посетили страната ни през изминалата 2023 година. Това показват данните на Националния статистически институт. Посещенията на чужди граждани в България са 12 627 547 или с 16.0% повече в сравнение с предходната година. Преобладава делът на посещенията с други цели - 47.4%, следвани от посещенията с цел почивка и екскурзия - 42.2%, и със служебна цел - 10.4%.

Общият брой на пътуванията на български граждани в чужбина през миналата година са 8 150 840 или с 12.4% повече от 2022 година. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези с развлекателни цели - 43.9%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия - 36.6%, и със служебна цел - 19.5%.

Транзитните преминавания през страната са 35.7% повече от всички посещения на чужди граждани в България.

Август е месецът, в който българите са пътували най-много извън страната. Броят на гражданите, посетили други страни е 834 335. Най-малко са пътували пък през месец февруари, като броят им е бил 450 614.

Най-посещаваните държави от българи през 2023 година са Турция, Гърция, Румъния, Сърбия и Германия.

Страната ни пък е посещавана най-много от чужденци отново през месец август, като 2 077 625 чуждестранни граждани са били в България. Тенденцията се запазва и най-голям брой от тях за пореден път са румънци, турци, гърци и украинци.