Правителството ще прехвърли на община Пловдив собствеността върху държавни имоти на територията на общините Пловдив и Марица, за да може да се пристъпи към реконструкцията и разширението на „Голямоконарско шосе“. Това решение бе гласувано и одобрено днес на заседание на Министерски съвет. 

Трасето е основна част от вътрешноградската магистрала на Пловдив - един от най-големите проекти на Общината в близките години. Целта е директна връзка между АМ "Тракия" и центъра на Пловдив. „Голямоконарско шосе” да бъде приведено в състояние, отговарящи на всички изисквания за първокласен път, естествено продължение на бул. „Васил Априлов”, като след ремонта и реализираното на пробива под Централна гара, цялата отсечка трябва да се превърне във вътрешноградска магистрала. 

Проектът за „Голямоконарско шосе” е на стойност около 55 милиона лева, което е абсолютен рекорд за задание от такъв тип в региона. Той обхваща участъка от бул. „Дунав“ до транспортен възел „Царацово“ и кръстовището за Индустриална зона „Марица“ и е на територията на общините Пловдив и „Марица“.

С реализирането на проекта ще се подобри организацията на движението и ще се повиши пропускателната способност на една от най-натоварените входно-изходни артерии в Пловдив.

В решението на Министерски съвет е записано, че "Община Пловдив разполага с необходимия финансов ресурс за управлението и поддържането на предоставените имоти, а в бюджета й са предвидени средства за изпълнението на проекта".  

Вече има издадено строително разрешително за дейностите по Голямоконарско шосе, въпреки че и към този момент вървят отчуждителните процедури за някои от частните терени в района. Очаква се дейностите по реконструкция да започнат през април и да прикючват до октомври следващата година. 

Припомняме, че в края на гподината Министерски съвет одобри трансфер на стоуйност 3,7 милиона по бюджета на Община "Марица", за да започнат дейностите по обект „Реконструкция на пътно кръстовище - Пътна връзка „Пловдив - АМ „Тракия“ (възел „Запад“)“ с път за село Радиново и Индустриална зона „Марица“. Ремонтът на съоръжението е важен, защото ще осигури транспортните връзки на Индустриална зона „Марица“ с АМ „Тракия“ , както и с град Пловдив и Околовръстния път за Асеновград.

С 3,7 млн. лева започват първия етап на вътрешноградската магистрала на ПловдивОбщина „Марица” стартира реконструкцията на Голямоконарско шосе в нейните граници

Вътрешноградска магистрала за 55 млн. – един от най-мащабните проекти на ПловдивВече вървят отчуждителни процедури за „Голямоконарско шосе”