Най-важната концептуална рамка за развитието на Пловдив ще бъде направена до края на годината. Общината е пуснала обществена поръчка за избор на изпълнител за нов Общ устройствен план на града. Тя е на стойност от близо 700 000 лева с ДДС, като оферти ще се събират в следващия месец.

Сегашният ОУП е приет през 2007 година, но новите реалности и особености в града налагат нова концепция за развитието му. Общият устройствен план, съгласно Закон за устройство на територията не е план за пряко приложение. Неговите предвиждания обаче определят стратегическите насоки за социално -икономическо и пространствено развитие на града в следващите 20 години.

В това се включват нови квартали, регулация на застрояването в отделните зони, обособяване на зелени пространства и паркинги, културна и образователна инфраструктура и други зони за градско развитие. Паралелно с изработването на ОУП върви и поръчка за нов Генерален план на организацията на движението, който пък трябва да даде решение за предвижването в градски условия.

Вижте ТУК - Променят изцяло организацията на движението в Пловдив, умуват как да спрат тапите

Кметът Иван Тотев вече заяви, че от Общината ще искат от урбанистите да  заложат премахване на ограничението собственици на земеделски земи в Пловдив да сменят статута на имотите си. С тази стъпка на практика ще бъде възможно строителство във всяка една точка на града.   

Община Пловдив вече направи първите стъпки по обособяването на нови квартал в южните и западни части на Пловдив. През миналата седмицата общинските съветници гласуваха измененията на плановете за регулация на местностите „Гуджуците” и „Терзиите”, които се намират в районите „Южен” и „Западен”. С промяната там ще се обособят различни парцели, като статутите на земите могат да бъдат променени за жилищно строителство.

То обаче ще бъде до 10 метра, задължително с 40 % озеленяване. Така жилищни мастодонти и кооперация няма да могат да изникнат в двете местности. С промяната на ПУП-овете може да започне и прокарването на ток и вода, а след това и на подземна инфраструктура.

Вижте тук – Нови квартали никнат в Пловдив

Предвижда се всички южни и западни площи на града да се превърнат в нови квартали с ниско застрояване. В същото време на север и изток ще върви разширяване на индустриалната зона.