Над 350 общински имота в Пловдив могат да бъдат продадени на търг през 2019 година, а общата им площ надвишава 150 000 кв.м. Това показва справка в Годишната програма на Община Пловдив за разпореждане и управление н имоти общинска собственост.

Най-много терени за продажба са заложени в район „Тракия”, като там е и най-големият парцел вкаран в програмата, с площ от  78 670 кв.м. Почти всички имоти в „Тракия” обаче са част от Индустриалната зона. Още през 2016 година градските власти наложиха възбрана за продаване на общински имоти за жилищни нужди в района заради презастрояването през последните години. Поради това акцентът пада към продажбата на промишлени парцели.

Още 15 имота в „Индустриална зона – Тракия” попадат в графата за продажба, а големината им е между 1000 и 10 000 кв.м.  Огромният парцел от 80 декара се намира в самия край на промишлената зона на улица „Недялка Шилева”. Въпреки че в момента там е поляна, в кадастъра е записано, че имотът е с предназначение за производство и складова дейност.

Най-нашумелият и атрактивен имот за жилищно строителство е в район „Западен”. Там са приготвени два парцела с обща площ от 21 000 кв.м, а парите, които трябва да получи Общината е над 20 млн. лева. Очаква се скоро търгът за парцела да бъде насрочен след  непредвидените тежести при предишния анонс на наддаването.

Наемателят, който спъва имотния търг за 21 млн. лева в Пловдив, се изнася до месец СНИМКИПарцелът от 21 дка край Братската могила е едно най-апетитните места за жилищно строителство

Други големи общински терени в Пловдив не се предвиждат за продажба през следващата година. В районите на града са заложени парцели между 300 и 1000 кв.м, които могат да бъдат закупени чрез търг.

Не всички имоти, които са вкарани в програмата обаче ще бъдат продадени. За всеки един от имотите трябва да се вземе самостоятелно решение от Общинския съвет, който да определи цена, а след това да се насрочи и търг.

Така през 2018 година са били продадени около 9000 кв.м общинска земя, въпреки че са били заложени десетки имоти за продажба.