От началото на годината заради данъчни нарушения Териториалната дирекция на НАП Пловдив е запечатала 97 обекта, това съобщи за TrafficNews.bg Елена Манолова, eксперт "Комуникации", към ТД на НАП Пловдив.

Сред тях има ресторанти, сергии, магазини, бензиностанции и други търговски обекти на територията на областите Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Хасково, Кърджали и Смолян.

Чети още: Запечатват заведение в парка с мамутите в Дорково, известна сладкарница в Пловдив също под ударите на данъчните

Към момента в списъка на подлежащите на запечатване търговски обекти има още 51 обекта, на които е определена същата административна мярка. 

Чети още: Запечатват топ салон за красота в Кючука и пет бензиностанции в Пловдив

Принудителната административна мярка "Запечатване на обект" се прилага за срок до 30 дни, независимо от предвидените глоби или имуществени санкции, и засяга лица, които най-често са направили нарушения с отчитането пред НАП или са нарушили законовите разпоредби, касаещи касовите бележки и апарати.

Още по-драстично - тя подлежи на предварително изпълнение при условията на Административнопроцесуалния кодекс, тоест изпълнението на административния акт е предварително, преди неговото влизане в сила или преди настъпването на неговата необжалваемост. Мярката може да бъде обжалвана пред административния съд, глобата може да бъде заплатена, но това не влияе на изпълнението. Тя просто ще отпадне, ако съдът се произнесе в тази насока.

Чети още: Данъчни запечатват култово заведение и секс шоп в Пловдив, още 5 обекта са “под ножа“

Какво представлява "запечатване на обекта"

С мярката се забранява достъпът до обекта или обектите на лицето, а наличните стоки в тези обекти и прилежащите към тях складове се отстраняват от лицето или от упълномощено от него лице. Мярката се прилага за обекта или обектите, където са установени нарушенията, включително когато към момента на запечатване обектът или обектите се стопанисват от трето лице, ако това трето лице знае, че обектът ще бъде запечатан.

Националната агенция за приходите оповестява на своята интернет страница списъци на подлежащите на запечатване търговски обекти и тяхното местонахождение. Счита се, че лицето знае, когато на обекта е поставено трайно закрепено съобщение за запечатването и/или информацията за подлежащия на запечатване търговски обект и неговото местонахождение е оповестена на интернет страницата на приходната администрация.

Принудителната административна мярка се прекратява от органа, който я е приложил, по молба на административнонаказаното лице и след като бъде доказано от него, че глобата или имуществена санкция е заплатена изцяло. Отпечатването се извършва при задължение за съдействие от страна на лицето. При повторно нарушение не се разрешава отпечатване на обекта преди изтичането на един месец от запечатването му.

51 обекта чакат в списъка за запечатване

Двете основни хипотези, при които обекти стоят по-дълго в списъка на подлежащите на запечатване, са обжалване от страна на търговеца или специфика на обекта, която не позволява да бъде извършено такова действие. 

Когато търговецът обжалва заповедта пред съда, процедурата остава висяща, докато съдът не излезе с решение. 

В други случаи, представители на които са няколко сергии във Велинград, собствениците не могат да бъдат открити, за да бъдат уведомени, а заради спецификата на обекта, понякога се оказва, че той вече не съществува. Подобно е положението и с други малко магазинчета, които са затворени. 

Кои чакат на опашката

Сред 51 обекта, които попадат в списъка за запечатване към днешна дата, са секс шоп на "Авксентий Велешки" 51, собтсвеност на "Марбеа" ЕООД, заведение за закуски на бул.България № 138, собственост на ВИД-САВАНА ЕООД, сергии и магазин за млечни хранио в Пловдив. 

На запечатване подлежат дискотека "Олимп", кафе-бар "Театро" и семеен хотел в Смолян. Курортът Пампорово също е погнат от данъчни - апрт. хотел "Маунтийн лоч", ресторант "Малина" и още няколко по-малки обекта. 

Съобщение за запечатване

Обектите, чиито собственици са извършили данъчни нарушения, заради които е наложена съответната мярка за запечатване и недопускане на лица до него, биват облепени със следното съобщение:

 

Запечатването има превантивен характер – да осуети възможността на нарушителя да извърши друго нарушение и да преведе обекта в законови параметри, но няма санкционен характер.

Конкретният срок, за който се налага запечатването на обекта е до 30 дни и варира по преценка на данъчните, според  – тежестта на извършеното нарушение и последиците от него, големината на търговския обект, стойността на търгуваните стоки, затруднената контролна дейност на органите по приходите и нарушаването на фискалната политика чрез неотчитането на обороти от извършваната дейност, защитата на обществения интерес за предотвратяване на възможността за извършване на нови нарушения.